Pollenjakten blir den elfte upplagan av Forskarhjälpen och i år kommer eleverna att samla in viktig data om pollinatörer och pollen tillsammans med forskaren Natuschka Lee vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet.

De pollinerande insekterna är helt grundläggande för vår fortlevnad. Det är tack vare dem vi kan odla och skörda grödor. Utan pollinatörer får vi varken frukt, grönsaker eller vackra blommor – därför behöver forskare få mer kunskap om hur de fungerar och kan samexistera med oss människor. Här kan elevernas arbete bli till stor hjälp!

Biodlare blir länken för att kartlägga pollinatörernas beteenden.

I Pollenjakten fokuserar vi på pollen som bin samlar in för att få den näring de behöver. Genom det samarbete som Natuschka Lee och hennes forskarlag har med svenska biodlare, får vi tillgång till pollen från olika delar av landet. Det är detta pollen som eleverna sedan ska arbeta med i skolan. Forskningsuppgifterna kommer även att innebära exkursionsövningar utomhus kopplade till pollinatörer och växter.
För att få ökad förståelse för pollinatörernas viktiga roll i ekosystemet, kommer eleverna att sätta in resultaten i ett större ekologiskt sammanhang.

Elever och lärare blir medforskare

Forskarhjälpen drar igång efter sommarlovet och under hösten arbetar eleverna med forskningsuppgifter i grupper. Klassen håller även kontakt med forskaren för avstämningar. Under hösten rapporterar eleverna in resultaten till forskaren som analyserar materialet.
Eftersom ett av målen med Forskarhjälpen är att eleverna ska få insyn i en forskares liv, så är en av uppgifterna att göra en vetenskaplig poster som beskriver deras forskning och resultat från Pollenjakten. Postrarna ingår sedan i en tävling där olika priser delas ut baserat på vetenskaplighet, kreativitet och design.

Du som lärare kan anmäla din klass!

Det aktiva arbetet i skolorna pågår under hösten, för att sedan avrundas innan sportlovet 2022. Deltagandet är helt kostnadsfritt för skolan men det är ett begränsat antal klasser som kan delta, så anmäl din klass snarast om du är intresserad. Högstadieklasser från hela landet är välkomna att söka och deltagandet går att sköta helt på distans. Som lärare har du stöd av en digital uppstartskonferens, en välfylld lärarhandledning och tydliga elevuppgifter som bidrar till forskning.

Anmäl dig via denna länk senast 10 juni 2021 så får du svar före midsommar om din klass är med!

Länk till anmälan

Vad krävs av dig som lärare?

Det finns några kriterier som behöver uppfyllas av dig som lärare för att lyckas med arbetet i Forskarhjälpen:

  • Intresse för forskning
  • Förmåga och egen drivkraft till att ta in och förmedla kunskap som erhålls från forskarna till eleverna om forskningsprojektet och forskningsområdet via uppstartskonferens, lärarkompendium, Zoom- och Skype-kontakt med forskarna, frekvent mejlkontakt med projektkoordinator på Nobel Prize Museum med mera
  • Förmåga att hantera förändrade förutsättningar då arbetet med forskningsuppgiften kan komma att förändras pga oförutsedda händelser i forskningsprocessen
  • En vilja att lära eleverna att jobba mot en deadline
  • Beredskap på en del extraarbete kring projektets olika moment

 

Team Pollenjakten

Nobel Prize Museum

Annika Hedås Falk, utbildningschef
Mitt ansvar är att leda arbetet med museets skolprojekt – allt ifrån skolbesök till lärarfortbildningar, pedagogiska material, vårt internationella lärarnätverk, Forskarhjälpen och andra projekt där Nobelpriset blir till inspiration för skolor och lärare. Det jobb elever, lärare och forskare gör tillsammans i Forskarhjälpen är både imponerande och inspirerande.
Paulina Wittung Åman, pedagogiskt ansvarig
Jag är museilektor på Nobel Prize Museum så jag träffar mycket skolklasser och sätter ihop lektionsmaterial bland annat. I projektet är jag ansvarig för att anpassa teori och forskningsuppgift till rätt nivå för högstadiet. Det bästa med projektet är att få jobba med elever och lärare över hela Sverige och se hur kreativa och duktiga ni alla är.

Forskare (Chalmers)

Pernilla Wittung Stafshede, vetenskapligt ansvarig
Jag är professor på Institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers. Jag har arbetat vid California Institute of Technology i Los Angeles, Tulane University i New Orleans och Rice University i Houston. I Sverige har jag varit verksam vid Umeå universitet innan jag flyttade till Chalmers. Mitt forskningsområde är proteiner. Jag är även medlem av KVA och ordförande i Genie.

Natuschka Lee, huvudforskare
Jag är en forskare i mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi vid Umeå universitet. Jag studerade och disputerade vid Lunds universitet inom biologi, kemi och bioteknik. Efter detta forskade jag flera år utomlands (Ålborg Universitet, Tekniska universitet i München). Jag flyttade tillbaka till Sverige år 2015, och har därefter startat spännande forskningsprojekt kring mikrobers nytta för människan och naturen. Ett av mina absoluta favoritprojekt är pollinatörernas biologi, eftersom den bildar ett sådant fascinerande exempel på hur ett evolutionärt samspel mellan mikrober, växter och olika djurarter kan påverka allt övrigt liv på vår egen planet. Även om allt fler forskare tror att vi kommer att hitta liv ute i rymden inom nära framtid, så är det ganska troligt att pollinatörerna på vår egen planet utgör ett unikt exempel i universum – något som vi bör därför värna om inte bara för vår egen överlevnads skull, utan för allt unikt som har utvecklats på vår planet. Det fantastiska med årets Forskarhjälp är att få dela med sig med så många skolor om av allt vad vi vet – och INTE vet – om våra fantastiska pollinatörer!

Forskarhjälpen drivs av Nobel Prize Museum och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Formas.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för skola och följ gärna Nobel Prize Museum på Facebook och Instagram.

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till forskarhjalpen[at]nobelprize.org</a eller ring +46 (0)735 43 43 11