Huvudpartners

Ett samarbete med Nobelprismuseet i Gamla Stan i Stockholm innebär ett nära samarbete på många plan. Nobelprismuseet har ett begränsat antal huvudpartners, med fokus på ömsesidiga värderingar.

 

Huvuddonatorer

Familjen Erling-Perssons stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Catarina och Sven Hagströmers stiftelse stödjer utvecklingen av Nobelprismuseets utbildnings- och programverksamhet samt insatser riktade mot barn och unga.

Projektpartners

Nobelprismuseet har samarbeten med företag och offentliga institutioner om både korta och långa projekt. Ett projektpartnerskap med Nobelprismuseet ger möjlighet att bidra till såväl utställningar som skolverksamhet och forskning.

 

Offentligt stöd

Nobelprismuseet mottar även stöd från:

  • Stockholms stad
  • Utbildningsdepartementet
  • Kulturdepartementet