Välkommen till Nobel Prize Museum!

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden.

Nobelprismuseet är ett ​litet museum med ett stort innehåll. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – bjuder vi in till utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Genom filmer, unika föremål och guidade visningar möter du frihetskämpar, författare och forskare som alla har bidragit till en bättre värld.

Alfred Nobel hade en tydlig vision med det pris han skapade. Han skrev i sitt testamente att han ville belöna dem som hade bidragit till mänsklighetens nytta. På Nobelprismuseet kommer pristagarna och deras berättelser till liv och det är utifrån dem vi bygger vårt publika utbud. Genom att lära av historien kan vi förstå vår samtid och påverka vår framtid.

Under de senaste 20 åren har vi turnerat över hela världen med vandringsutställningar. Vi har samarbetat med lärare och mött tusentals nyfikna skolelever – utbildning och fortbildning för lärare är en av våra hörnstenar.

Med Nobelprisets utställningar, möten, digitala kanaler och publika aktiviteter både i Sverige och globalt vill vi skapa spännande möten mellan människor. Människor som vågar ifrågasätta, som vill ställa nya frågor, tänka nya tankar och bidra till en bättre värld.

 

 

  • © Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

  • © Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

  • © Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

  • © Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi