På Nobelprisets officiella webbplats hittar du information om alla Nobelpristagare sedan 1901, de Nobelprisutdelande institutionerna och nomineringsprocessen, samt om Nobelprisets internationella publika evenemang.

www.nobelprize.org