Tidsbokning

Biblioteket är för närvarande stängt men går att besökas genom tidsbokning: ulf.larsson@nobelprize.org

Samling

Vid biblioteket finns en boksamling om cirka 6.000 volymer, med tyngdpunkten på Nobelpriset och Nobelpristagarna. Det är bibliotekets ambition att relevant forskning om Nobelpriset, dess organisation och historia, ska finnas representerad i samlingen. Gällande pristagarna består samlingen till övervägande del av biografiskt material.

Utöver detta finns även referenslitteratur inom relevanta områden, såsom vetenskapshistoria, litteraturvetenskap, historia, sociologi, museologi och kreativitetsforskning. Det ständigt växande beståndet följer också den aktuella forsknings- och utställningsverksamhet som bedrivs på museet.

Vår samling är sökbar i LIBRIS.

Besök oss och låna

Biblioteket är stängt för närvarande.

Ingången ligger vid Källargränd 4, det vill säga vid en av Börshusets kortsidor. Det går självklart bra att gå in via huvudentrén och be om hjälp att hitta.

Dessvärre saknas hiss, men material kan plockas upp till biblioteket vid efterfrågan.

I dagsläget beviljas inte hemlån till allmänheten annat än i undantagsfall, men biblioteket ingår i fjärrlånesamarbetet, så det går att beställa böcker via andra bibliotek.

Forskarhjälp

Museets forskningsbibliotek erbjuder också läs- och arbetsplatser under perioder för forskare som studerar Nobelpriset eller närliggande områden.

Bibliotekets personal kan också hjälpa forskare att hitta till rätt institutioner och personer i Nobelsystemet, samt ge information om de olika arkivmaterialens beskaffenhet.

Postadress (brev)

Nobel Prize Museums forskningsbibliotek

Box 2245

103 16 Stockholm

Postadress (mindre paket)

Nobel Prize Museums forskningsbibliotek

Trångsund 5

111 29 Stockholm