Aktiviteter för lärare

På Nobelprismuseets lärarkvällar berättar inbjudna talare om inspirerande och aktuella teman, som knyter an till pedagogik och lärande. Dessutom finns möjlighet att mingla med lärarkollegor och knyta nya kontakter. Vi bjuder in till lärarkvällar ett par gånger per termin.

Vi erbjuder även lärarfortbildningar och lärarvisningar.

Nästa lärarkväll planeras för fullt, och kommer att äga rum tisdagen den 4 juni. Mer information kommer inom kort.