Här hittar du skolprogram anpassade för förskolan, grundskolan, gymnasiet och anpassade grundskolan. Våra skolprogram utgår ifrån Alfred Nobel och Nobelpriset och knyter an till olika teman inom vetenskap, litteratur och fred. I en unik och spännande miljö på Nobelprismuseet stimuleras elevernas nyfikenhet, kunskap och lust till engagemang. Bokningsbara tider hittas på respektive programsida.

Programmen är 30, 45, 60, 90 eller 120 minuter långa och kostar mellan 700 och 1000 kronor per grupp. Vi kan även ordna heldagsprogram och specialupplägg vid förfrågan. Dialog och interaktion är viktiga inslag när klasser besöker Nobelprismuseet. I elevaktiva arbetsformer närmar vi oss komplexa frågor på ett lekfullt och inspirerande sätt. Välkommen hit med din klass!

Förskola-F3

Åk 4-6

Åk 7-Gy

Andra skolgrupper

Digitala skolvisningar och skolprogram