Nobelprislektionen

Nobelprislektionen är ett lektionsmaterial som utgår ifrån Nobelpriset. 24 timmar efter att respektive Nobelpris tillkännagivits publiceras en Nobelprislektion om ämnet. Det finns även en stående lektion om Nobelpriset och Alfred Nobel och olika temalektioner. Nu finns också Skola hemma-material för distansundervisning.

Varje lektion innehåller ett bildspel med lärarmanus, ett elevblad med frågor, en kort film och en enkel lärarhandledning. Målgruppen för Nobelprislektionen är elever runt 13 år men materialet kan anpassas för olika åldersgrupper. Tidsåtgång för en lektion är c:a 45 minuter.

Nobelprislektionen är så lättillgänglig att du som lärare snabbt kan titta igenom lärarhandledningen, gå igenom bildspelet, skriva ut elevbladen och sedan genomföra lektionen. För fortsatt arbete, finns fördjupningsmaterial och länkar till Nobelprisutdelande institutioners material. Med Nobelprislektionen kan du som lärare enkelt hålla en riktigt bra lektion om Nobelpriset.

Skola hemma-materialet innehåller en distansvisning i museet och tillhörande instruktioner.