I år handlar Forskarhjälpen om att tillverka kvantprickar av kol. Upptäckten och utvecklingen av nanoteknikens minsta komponenter – kvantprickar belönades med Nobelpriset i kemi 2023. Kvantprickar är nanopartiklar som är så små att storleken styr deras egenskaper. Dess lysande egenskaper utnyttjas numera i bild- och teveskärmar. Kvantprickar kan även användas för att detektera tungmetaller i vatten. Det är just det sistnämnda som årets projekt i Kvantpricksjakten handlar om. Vi arbetar med Ken Welch vid Uppsala universitet.
Över 1500 elever på högstadieskolor runtom i hela Sverige kommer att tillverka egna varianter av kolkvantprickar och sedan testa dess förmåga att detektera tungmetaller i vatten.
Förhoppningen är att hitta den perfekta lösningen för ändamålet och kunna använda just denna lösning för att hitta metallförorenade områden ute i naturen. Det är mycket spännande, vi får se vad eleverna kommer fram till.

 

Hur går detta till?

Projektet startade med en obligatorisk läkarkonferens den 24 maj på Nobelprismuseet där deltagande lärare fick träffa årets forskare och andra experter som berättar om den teori som ligger till grund för forskningsområdet. Vid detta tillfälle fick lärarna även en lärarhandledning och det labmaterial som behövs för att genomföra projektet i sina klassrum.

Eleverna tillverkar sedan kolkvantprickar och testar dess egenskaper och förmåga att detektera tungmetaller i vatten. Elevernas lösningar av kolkvantprickar skickas också till forskaren för vidare analys, som sedan gör en återkoppling till skolorna. Mot slutet av projektet tillverkar eleverna parvis en vetenskaplig poster där deras arbete och resultat presenteras.

Projektet avslutas på Nobel Prize Museum den 5 december då två elever och en lärare från varje skola välkomnas.

Varför gör vi göra detta?

Kolkvantprickar är ett relativt nytt nanomaterial baserat på kol som har flera fördelar jämfört med andra typer av kvantprickar. De är bland annat billiga, enkla att tillverka och har låg toxicitet. Dessa egenskaper gör att kolkvantprickar har flera användningsområden. Syftet med projektet är att forskarna vill ha hjälp med framställning av olika varianter av kolkvantprickar som sedan kan användas för detektion av tungmetaller i vatten.

 

Kontakt

forskarhjalpen@nobelprize.org

Partners

Forskarhjälpen finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning