Avsnitt #31: Den lyxiga Nobelfesten – med Paula von Wachenfeldt

På Nobelfesten ska allt vara av yttersta klass, men varför? Vad har lyx för kulturell betydelse, och vad betyder det egentligen att något är lyxigt? Det handlar inte bara om pengar utan också om att visa sin status och sin kunskap. Modeforskaren Paula von Wachenfeldt berättar här om både materiell och immateriell lyx – och om gränsen mellan den fina lyxen och den vulgära vräkigheten.

Avsnitt #30: Klimatmodeller – med Ulf Danielsson

Att klimatet förändras är inte en politisk åsikt – det är ett vetenskapligt faktum. 2021 års Nobelpristagare i fysik belönades för att de skapat de modeller som både visar att klimatet ändras och att det är vi människor som påverkar det. Fysikern Ulf Danielsson berättar om vad jordens historia lär oss om vad som kan hända när klimatet ändras.

Avsnitt #29: Sydafrika – med Anna Charlotta Johansson

Vad händer när kampen är över? Det är snart trettio år sedan apartheid föll och Nelson Mandela blev president i Sydafrika. Arvet från fredspristagare som Mandela och Desmond Tutu lever kvar – men problemen löstes inte bara för att apartheid försvann. Skribenten Anna Charlotta Johansson berättar här om ett land med stor potential och stora problem.

Avsnitt #28: Tänka snabbt, långsamt och fel – med Björn Hedensjö

Varför anser vi oss vara objektiva när vi egentligen bara följer våra fördomar? Och varför kan vi inte lita på våra egna tankar? Björn Hedensjö, psykolog och ena halvan av succépodden ”Dumma människor”, berättar här om ekonomipristagaren och psykologen Daniel Kahneman och hans idéer. I Kahnemans bok ”Tänka snabbt och långsamt” kartläggssystematiska fördomar och misstag som vi alla gör. I uppföljaren ”Brus” beskrivs en uppsjö av slumpmässiga fel som ställer till det både i vardagen och när vi bedömer saker professionellt.

Avsnitt #27: Gensaxen – med Jennifer Doudna

Hur vill du ändra ditt DNA? Århundradets vetenskapliga genombrott började med forskning om bakteriers immunförsvar och kan leda till utrotandet av sjukdomar och möjliggöra utvecklingen av nya grödor. Nobelpristagaren Jennifer Doudna berättar här om upptäckten. Om resan från grundforskning till tillämpning. Och om de etiska dilemman som den nya tekniken för med sig.

Avsnitt #26: Demokrati och kunskap – med Åsa Wikforss

Hur ska man välja om man inte vet vad man väljer mellan? Demokratin är hotad när sanningen är ifrågasatt. När människor med olika åsikter inte kan enas om vad som är sant så bryter det offentliga samtalet ihop, och då fungerar inte demokratin. Filosofen Åsa Wikforss har skrivit boken ”Därför demokrati” om sambandet mellan kunskap och demokrati.

Avsnitt #25: Immunterapi mot cancer – med Kristian Pietras

Ett botemedel mot cancer har varit drömmen inom medicinen i hundratals år. Och även om vi kommit långt och blivit bättre på att behandla sjukdomen så är den fortfarande den kanske mest fruktade sjukdom vi har. Men under de senaste åren har behandlingar som använder kroppens eget immunförsvar mot cancern visat mycket lovande resultat och gett forskarvärlden nytt hopp. Cancerforskaren Kristian Pietras berättar om det stora genombrottet som fick medicinpriset 2018.

Avsnitt #24: En dag i Ivan Denisovitjs liv – med Maarja Talgre

Denna dagen ett liv – fast på ett dåligt sätt. Alexander Solzjenitsyns skildring från ett sovjetiskt fångläger är en saklig och gripande skildring av diktaturens förtryck. Journalisten Maarja Talgre berättar om boken som med sina knappt 200 sidor fick Sovjetunionen att skaka och om författaren bakom. Och om hur det hela kopplar till hennes egen historia som även den präglats av Stalin och Gulag.

Avsnitt #23: Har vi råd med friheten? – med Johan Norberg

Öppna samhällen är både rikare och friare än stängda, det menade ekonomipristagaren Friedrich von Hayek i boken ”Vägen till träldom” från 1944. Att försöka planera hur ekonomin ska utvecklas leder till minskat välstånd medan länder som släpper kreativiteten och konkurrensen fri lyckas bättre. Här möter Gustav Källstrand författaren Johan Norberg i ett samtal om hur Hayeks argument står sig idag, i en tid av globala kriser. Och om vilka hot som finns mot det öppna samhället.

Avsnitt #22: Pauser – med Patrik Hadenius

Vad gör vi när vi inte gör något särskilt? Många Nobelpristagare berättar om att de får sina bästa idéer när de ägnar sig åt något helt annat än forskning. Att ta en paus kan hjälpa oss att komma vidare när vi kört fast – men de kan också ha ett värde i sig själv. Ibland kanske det till och med är i pauserna vi hinner njuta av livet. Patrik Hadenius har utforskat pauser i boken ”Paus: konsten att göra något annat” och här berättar han om allt från djuplek till meditation.

Avsnitt #21: Krig, svält och vatten – med Kiki Fallet och Terje Tvedt

Krig både orsakar och orsakas av brist på mat. I det här avsnittet undersöker vi med utgångspunkt i fredspriset 2020 till FN:s livsmedelsorgan kopplingen mellan krig och svält genom historien. Kiki Fallet från Nobels Fredssenter i Oslo berättar om deras utställning om fredspristagaren och historikern Terje Tvedt beskriver matproduktionens roll i historien.

Avsnitt #20: Pandemi och infodemi – med Amina Manzoor

Journalisternas roll i en kris är att hålla allmänheten informerad om vad som händer – men hur gör man det i ett läge där de som vet bäst är oeniga? När osäkerheten är stor och frågor om fakta blir till politik? Vetenskapsjournalisten Amina Manzoor, aktuell med boken ”Pandemi! – Från spanska sjukan till covid-19” berättar här om pandemins utveckling från sjukdomsutbrott till samhällsfråga.

Avsnitt #19: Luktsinnet – med Jonas Olofsson

Varför luktar saker illa? Vårt luktsinne är ett helt system, som kartlades av 2004 års medicinpristagare Linda Buck och Richard Axel. Hur vi känner och reagerar på dofter både speglar och påverkar våra tankar och faktiskt också värderingar. Psykologen och doftforskaren Jonas Olofsson har visat att personer med känsligt luktsinne var mer benägna att rösta på Donald Trump. Här berättar han om hur luktsystemet fungerar. Och om varför vissa infektionssjukdomar, som covid-19, kan slå ut luktsinnet. Och hur det påverkar oss att inte kunna känna lukt.

Avsnitt #18: Immunförsvaret – med Mia Phillipson

Antikroppar, T-celler och immunitet – är det något vi har diskuterat mycket det senaste året så är det immunförsvaret. Men hur fungerar egentligen kroppens system för att upptäcka och slå ut mikrober som skadar oss? Fysiologen Mia Phillipson forskar om hur immunceller aktiveras och transporteras i kroppen, och hon ger oss en guidad tur genom systemet som håller oss vid liv.

Avsnitt #17: Vad kostar klimatförändringarna? – med John Hassler

Vad kostar klimatförändringarna? Och har vi råd att stoppa dem? Klimatet och ekonomin hänger tätt ihop, men den tillväxt som skapat vårt välstånd riskerar nu också att underminera det. Men ekonomin kan också ge oss verktyg för att ställa om till en mer hållbar tillväxt. 2018 fick William Nordhaus ekonomipriset för sin forskning om klimatekonomi, och en som var med och utsåg honom till pristagare var professor John Hassler. Här berättar han mer om Nordhaus forskning och om hur ekonomin kan vara nyckeln till en grönare framtid.

Avsnitt #16: Insulin – med Tove Fall


Diabetes är en dödlig sjukdom som tack vare upptäckten av insulin kan behandlas. I år är det hundra år sedan Frederick Banting och hans kollegor gjorde den revolutionerande upptäckten och vi tittar därför närmre på vad insulin är och hur det fungerar i kroppen. Epidemiologen Tove Fall berättar också om orsaker till diabetes och om de framsteg som gjorts inom forskningen. Och hur det kan komma att se ut i framtiden.

Avsnitt #15: Hur beter vi oss? – med Alexander Norén

Varför väljer vi det vi väljer? Och varför gör vi som vi gör? Inom ekonomisk forskning utgår man inte längre ifrån att människor är rationella beslutsfattare, utan försöker istället förstå vilka mekanismer som får oss att inte tänka efter före. Det handlar om att använda förnuftet för att förstå känslan. I det här avsnittet får du mötta Alexander Norén som intervjuat flera ekonomipristagare och skrivit boken ”Magkänslans intelligens” som handlar om beteende och beslut.

Avsnitt #14: Antibiotika och resistens – med Sanna Koskiniemi

Penicillinet var ett medicinskt mirakel – och den följdes av flera. Upptäckten av antibiotika gjorde inte bara att flera sjukdomar förvandlades till mindre bekymmer utan möjliggjorde också mycket av den moderna medicinen. Nu kunde läkarna operera och ge cellgift utan att riskera att infektioner tog död på patienterna. Men vi har använt antibiotikan för ansvarslöst, och idag håller bakterier på att bli resistenta. Mikrobiologen Sanna Koskiniemi berättar om hur antibiotika fungerar och hur vi ska lösa problemet med resistens.

Avsnitt #13: Vägen till fred – med Ellen Johnson Sirleaf

Ellen Johnson Sirleaf blev president i Liberia 2006 efter en lång kamp för öppenhet, demokrati och kvinnors rättigheter i ett land präglat av diktatur och inbördeskrig. Här hör du henne berätta om vad som formade henne som politiker och människa, om vägen till presidentskapet och om hur man gör för att inte låta rädslan ta över ens när en blir fängslad och dömd till döden.

Avsnitt #12: Överlever vi människans tidsålder? – med Johan Rockström

Vi lever nu i Antropocen – den tidsålder då människan är den största bidragande faktorn till förändringar i naturen. Vi har visat att vi kan ändra jordens temperatur. Nu är utmaningen att stoppa den utvecklingen. Misslyckas vi så går vi en svår framtid till mötes. Men om vi lyckas så kan de metoder som fungerar också visa sig bidra till ett bättre samhälle. Klimatforskaren Johan Rockström målar här upp en skrämmande bild av smältande isar och döende korallrev, men också av en värld i förändring. För än är hoppet inte ute.

Avsnitt #11: Fredspristagaren Obama – med Fredrik Reinfeldt

Barack Obama bars fram till Vita huset på en våg av optimism och förhoppningar, som inte blev mindre av att han redan 2009 fick Nobels fredspris. I sin självbiografi Ett förlovat land skildrar han vägen till politiken och hur det var att bli president i ett splittrat USA mitt under brinnande finanskris. Hur infriade Obama förväntningarna? Och hur ser arvet efter honom ut? Fredrik Reinfeldt, som under sin tid som statsminister träffade Obama flera gånger, berättar om sina egna intryck av honom och den politiska verklighet han verkade i.

Avsnitt #11: Teddybjörnen Roosevelt – med Dag Blanck

Hur kan en person som älskar krig få ett fredspris? När USA:s president Theodore Roosevelt utsågs till Nobelpristagare 1906 var det många som förvånades och förfasades. Men samtidigt som han ansågs som hårdför och krigisk var han också en diplomatisk statsman som förhandlade fram fred mellan Japan och Ryssland. Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier, berättar mer om jägaren, cowboyen, översten, författaren, miljövännen och presidenten Theodore Roosevelt.

Avsnitt #09: Smartare än en Nobelpristagare? – med Maria Gunther

Vad betyder det egentligen att vara smart? Och är Nobelpristagare mer intelligenta än andra? I det här avsnittet tittar vi närmare på intelligens tillsammans med Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och författare till boken ”Smart: Vad forskningen säger om intelligens”.

Avsnitt #08: Partiklarnas värld – med Sara Strandberg


Världen vi ser är uppbyggd av små delar – och ju närmare vi tittar desto mindre blir de. Många Nobelpris har delats ut för utforskandet av partiklarnas mikrokosmos, och att förstå det allra minsta har skapat en förståelse för hur krafter och materia samverkar för att skapa världen vi lever i. Men ju mer vi förstår desto mer visar det sig att det finns kvar att upptäcka. Tillsammans med partikelfysikern Sara Strandberg utforskar vi materiens minsta beståndsdelar.

Avsnitt #07: Festernas fest – med Richard Tellström


Den har kallats festernas fest – Nobelbanketten. Varje år samlas 1250 gäster för att fira världens främsta forskare och författare. Men hur skapar man en måltid så storslagen att den passar för ett sådant tillfälle? Och vilken roll spelar samvaron vid matbordet för den kreativitet som ligger bakom exempelvis ett Nobelpris? Gustav Källstrand möter etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström i ett kulinariskt samtal om måltidens betydelse, smörtaxar och fantasifulla menyer i Blå Hallen. Och om att äta grävling.

Avsnitt #06: Vem vet bäst? – med Emma Frans

Hur vet man vem man ska lita på när det kommer till forskning?  Och hur gör man när olika forskare säger olika saker – som nu under pandemin? Vem ska man lyssna på då? Gäst är epidemiologen Emma Frans som reder ut begreppen, och pratar om vetenskaplig metod och evidens. Och om vikten av att våga ha fel.

Avsnitt #05: Universums mysterier – med Ulf Danielsson

Svarta hål, mörk materia och mörk energi – universums mysterier är många. Och under de senaste åren har flera upptäckter kring rymdens gåtor belönats med Nobelpris. Men ju mer vi lär oss om rymden desto mer inser vi att vi inte vet. Som exempelvis den mörka materien och energin. För trots att det utgör 95% av allt som finns i universum är det ingen som vet vad egentligen är. Tanken svindlar.
Gäst och guide in i universum är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och författare till bland annat: ”Mörkret vid tidens ände: en bok om universums mörka sida”.

Avsnitt #04: Nobelklassikern Pesten – med Maarja Talgre

Ska du bara läsa en roman under den här pandemin så finns ingen bättre bok att välja än Albert Camus ”Pesten”. Boken kom 1947 och blev snabbt en klassiker tack vare den klarsynta skildringen av tillvarons villkor i skuggan av sjukdom, lidande och död. Vilka är vi när allt ställs på sin spets? Gäst är kulturjournalisten och författaren Maarja Talgre.

Avsnitt #03: Klipp och klistra i DNA – med Torill Kornfeldt

Att klona eller inte klona, det är frågan. Sedan Nobelpristagarna Watson och Crick hittade DNA-molekylens form på 1950-talet har genetiken utvecklats i rekordfart. Idag finns genteknik som låter oss klippa och klistra i generna – inte minst med hjälp av årets kemipris, gensaxen CRISPR/Cas9. Vad kan vi göra – och bör vi göra allt vi kan? Gäst är Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare till boken ”Människan i provröret”.

Avsnitt #02: Fattigdom och lycka – med Micael Dahlen

Vet vi om hjälpen till fattiga verkligen hjälper? 2019 års ekonomipris handlade om hur forskare genom experiment kan ta reda på hur man bäst hjälper fattiga, och hur biståndspolitik kan baseras mer på vetenskap och mindre på ideologi. Gäst är Micael Dahlen, ekonomiprofessor och författare till böcker som såväl lycka som seriemördare, förväntningar och träning.

Avsnitt #01: Gåtan Alfred Nobel – med Ingrid Carlberg

Varför skapa ett pris när man ändå inte får höra snacket efteråt? Vi inleder den här serien med att försöka lära känna personen som skapade Nobelpriset – den fredsälskande vapentillverkaren Alfred Nobel. Hur tänkte han när han skapade priset? Och hade han varit nöjd med hur det blev?
Gäst är Ingrid Carlberg, författare till biografin ”Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.”