I Nobel Center kommer man kunna besöka utställningar, vara med på skolprogram, lyssna på föreläsningar och delta i samtal om frågor som är viktiga för att lösa framtidens stora utmaningar. Det blir en plats för Nobelpristagare, stockholmare, turister, elever och deras lärare.

 

Vi lever i en tid med krig i Europa. Mänskliga rättigheter sätts på undantag. Det fria ordet angrips och vi ser kampanjer mot fakta och vetenskap. Nobel Center ska stå för motsatsen, det ska rymma berättelser om banbrytande, kreativa och modiga pristagare som i över hundra år gjort insatser för mänsklighetens största nytta. Konkreta insatser som förändrat världen, som ger oss hopp och som också i allra högsta grad påverkar vår framtid, säger Vidar Helgesen”, vd för Nobelstiftelsen.

 • Ambitionen är att alla skolbarn i Sverige ska besöka Nobel Center någon gång under sin skoltid. Lärare ska erbjudas lektionsmaterial och fortbildning. Det ska också finnas en omfattande program- och utställningsverksamhet i Nobel Center baserad på pristagarna, deras upptäckter och verk. Foto: Clément Morin

 • Nobelpristagare på besök i Stockholm kommer att bjudas in till Nobel Center. I dagens Nobelprismuseum donerar alla pristagare som kommer förbi ett föremål och skriver sitt namn på en av de stolar som finns i museets bistro. På bilden syns ekonomipristagarna Esther Duflo och Abhijit Banerjee vid sitt besök under Nobelveckan. Foto: Clément Morin.

 • Ambitionen är att alla skolbarn i Sverige ska besöka Nobel Center någon gång under sin skoltid. Lärare ska erbjudas lektionsmaterial och fortbildning. Det ska också finnas en omfattande program- och utställningsverksamhet i Nobel Center baserad på pristagarna, deras upptäckter och verk. Foto: Clément Morin

 • Nobelpristagare på besök i Stockholm kommer att bjudas in till Nobel Center. I dagens Nobelprismuseum donerar alla pristagare som kommer förbi ett föremål och skriver sitt namn på en av de stolar som finns i museets bistro. På bilden syns ekonomipristagarna Esther Duflo och Abhijit Banerjee vid sitt besök under Nobelveckan. Foto: Clément Morin.

David Chipperfield Architects är arkitekt för Nobel Center. Lokal arkitekt är Sweco. Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar byggandet av huset tillsammans med Nobelstiftelsen.

 • Nobel Center Talks är en serie av programaktiviteter som undersöker Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och utifrån den internationella kontexten. Utifrån ett givet tema bjuds nyckelpersoner från exempelvis staden, näringsliv, skolväsendet och museisektorn in för att dela med sig av sina erfarenheter och bidra med kunskap och idéer. Den första aktiviteten hade tematiken ”Reinventing Museums”. Tilly Blythe från Science Museum i London var en av talarna. Foto: Clément Morin

 • Under åren fram till öppning görs ett flertal satsningar för att visa framtida besökare vad de kommer kunna uppleva i Nobel Center. En av dessa satsningar var den uppmärksammade och uppskattade utställningen ”Evigt liv” på Liljevalchs. Foto: Jean-Baptiste Béranger

 • Nobel Center Talks är en serie av programaktiviteter som undersöker Nobel Centers betydelse i staden, regionen, landet och utifrån den internationella kontexten. Utifrån ett givet tema bjuds nyckelpersoner från exempelvis staden, näringsliv, skolväsendet och museisektorn in för att dela med sig av sina erfarenheter och bidra med kunskap och idéer. Den första aktiviteten hade tematiken ”Reinventing Museums”. Tilly Blythe från Science Museum i London var en av talarna. Foto: Clément Morin

 • Under åren fram till öppning görs ett flertal satsningar för att visa framtida besökare vad de kommer kunna uppleva i Nobel Center. En av dessa satsningar var den uppmärksammade och uppskattade utställningen ”Evigt liv” på Liljevalchs. Foto: Jean-Baptiste Béranger

I en recension i tidningen Dagens Nyheter skrev Birgitta Rubin om utställningen ”Evigt liv”:

”Evigt liv”, sett som ett smakprov på ett framtida Nobelprismuseum i det nya centret, lovar dock gott innehållsmässigt. I denna gränsöverskridande utställning blandas handplockad konst, specialbeställda verk och föremål från museet med flera interaktiva installationer som gestaltar vetenskapliga och litterära framsteg i historien. På vandring genom de tolv salarna ökar i alla fall mitt hopp om att Nobel center verkligen blir ”ett öppet hus för vetenskap, kultur och dialog”, vilket Nobelstiftelsen vd försäkrat.

 

Fakta om Nobel Center

 • Nobel Center kommer att bjuda in till en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor. Den publika verksamhet som bedrivs runt om i världen, digitalt och på Nobelprismuseet i Gamla stan, kommer att vidareutvecklas och skalas upp inför öppningen av ett Nobel Center.
 • Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar byggnationen tillsammans med Nobelstiftelsen.
 • Nobel Center är planerat att byggas på fastigheten Södermalm 7:87 (Hamnmästaren) längs med Stadsgårdskajen inom befintlig lagakraftvunnen detaljplan för Slussen. Tomten var ursprungligen tänkt för ett kontorshus. Detaljplanen anger tydliga och styrande ramar för byggnadens utformning, t ex vad gäller maximal höjd, bredd etc.
 • David Chipperfield Architects anlitas som arkitekt för Nobel Center vid Slussen i Stockholm. Det är ett av världens mest respekterade arkitektbolag som dessutom lärt känna den publika verksamheten som finns kring Nobelpriset väl under det tidigare projektet. Lokal arkitekt är Sweco.
 • Byggstart är planerad till 2027. Invigning kan komma att ske under 2031.

 

Ord från finansiärerna

”Med Nobel Center kommer människor såväl i Sverige som internationellt att erbjudas en plats för kunskap, inspiration och spännande möten. Nobelpriset är väl etablerat i världen och visar på vikten av vetenskap, kultur och fredsarbete som drivkrafter för en positiv utveckling i världen. Genom Nobel Center gör man allt detta tillgängligt för en större publik och för oss på Erling-Perssons Stiftelse känns det därför angeläget att tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidra till att den här satsningen genomförs”, säger Stefan Persson, ordförande i Erling-Perssons Stiftelse.

”För forskningen och utbildningen vid svenska lärosäten så är Nobelpriset otroligt viktigt, både för den bredare bilden av Sverige som avancerad vetenskapsnation men också för den starka attraktionskraft det har på att locka forskare och forskarstuderande till vårt land. Ett Nobel Center som är tillgängligt för alla, mitt i staden, fyllt av inspirerande innehåll och en plats för dialog över nations-, disciplins- och samhällsgränser tror vi är väldigt värdefullt för vårt land. Därför är vi glada att kunna möjliggöra inrättande av ett Nobel Center tillsammans med Erling-Perssons Stiftelse”, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.