”Böghatare”, hakkors eller Hitlerhälsningar – var går egentligen gränsen för vår yttrandefrihet? Den frågan är utgångspunkten för skolprogrammet Yttrandefrihet.

Genom värderingsövningar, samtal och filmvisning diskuterar vi på vilka olika sätt man kan yttra sig och hur den svenska yttrandefriheten fungerar. Kan ett yttrande vara okej i ett sammanhang men helt oacceptabelt i ett annat? Vad tycker eleverna själva – var går deras gräns? Var går den juridiska gränsen?

Eleverna får möjlighet att reflektera över vad yttrandefrihet innebär, både för individen och för det demokratiska samhället. Eleverna får också möta några av de alla Nobelpristagare som kämpat för yttrandefrihet i olika former av diktatur.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Samhällskunskap, Rättigheter och rättsskipning

  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Lgr 11, Historia, Imperialism och världskrig 1800–1950

  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Lgr 11, Svenska, Språkbruk

  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Lgy 11, Samhällskunskap

  • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Lgy 11, Svenska

  • Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.