Nobelprismuseet har tillsammans med Berättarministeriet skapat skolprogrammet Uppdrag: Nobelarkivet. Riktat till elever i årskurs 4–6 syftar programmet till att väcka elevers nyfikenhet på kemi och forskning. Uppdrag: Nobelarkivet är ämnesövergripande och förankrat i kursplanernas centrala innehåll i kemi, fysik, svenska, svenska som andraspråk, historia och samhällskunskap.

Programmet inleds med att klassen blir kontaktad av bokförlaget Berättarministeriets redaktör, N Schwartz, som talar om att Nobelprismuseets arkivarie Mariam behöver hjälp med att undersöka en låda med föremål som tillhört Marie Curies väninna. Genom att undersöka föremålen och breven i lådan får eleverna djupdyka i Marie Curies liv och lära sig om atomer och molekyler, grundämnen och vetenskapliga upptäckter och nyttan och konsekvenserna av dessa. De får perspektiv på historiska händelser och kunskap om Alfred Nobel och Nobelpriset.

Stiftelsen Berättarministeriet erbjuder kostnadsfria skolprogram och kompetensutveckling till lärare på skolor med högt socioekonomiskt index. Med hjälp av storytelling stöttas lärare att på ett lustfyllt och kreativt sätt utveckla sina elevers språkliga förmåga. Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse vars verksamhet möjliggörs genom samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor. Nobelprismuseets samverkan med Berättarministeriet stärker förutsättningarna för elever med låga studieresultat att kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.

Läs mer om programmet på Berättarministeriets hemsida.