Under Nobelprisets första århundrade har en rad betydelsefulla vetenskapliga uppfinningar och upptäckter gjorts som på olika sätt förändrat vårt sätt att leva, till exempel den moderna IT-tekniken, DNA-molekylens struktur och kärnklyvning. Vi tittar närmare på några av dessa och de tillämpningsområden de har idag. Vi prövar också Alfred Nobels motto om Nobelprisens ”nytta för mänskligheten”.

Banbrytande upptäckter för gymnasiet finns med olika inriktninger: Allmänt, Kemi, Fysik respektive Medicin. Meddela inriktning vid bokning.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Biologi, Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Lgr 11, Fysik, Fysiken i naturen och samhället

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Lgr 11, Fysik, Fysiken och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.
 • Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Lgr 11, Kemi, Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Lgr 11, Teknik, Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Lgy 11, Naturkunskap 1

 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt 
grundade påståenden.

Lgy 11, Naturkunskap 2

 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt 
grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och 
materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Lgy 11, Biologi 1

 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Lgy 11, Fysik 1

 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Lgy 11, Kemi 1

 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.