Under Nobelprisets första århundrade har en rad betydelsefulla vetenskapliga uppfinningar och upptäckter gjorts som på olika sätt förändrat vårt sätt att leva, till exempel den moderna IT-tekniken, DNA-molekylens struktur och kärnklyvning. Vi tittar närmare på några av dessa och de tillämpningsområden de har idag. Vi prövar också Alfred Nobels motto om Nobelprisens ”nytta för mänskligheten”.

Banbrytande upptäckter för gymnasiet finns med olika inriktninger: Allmänt, Kemi, Fysik respektive Medicin. Meddela inriktning vid bokning.

Anknytning till läroplanen

Lgr 22, Biologi

 • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Lgr 22, Fysik

 • Förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör fysik. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi, teknik och miljö.
 • Förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Lgr 22, Kemi

 • Förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Gy 11, Naturkunskap

 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 • Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
 • Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Gy 11, Kemi

 • Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle
 • Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Gy 11, Fysik

 • Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
 • Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.