Genetiken har utvecklats enormt under 1900-talet. Vilka upptäckter har lett fram till det vi vet idag? Med hjälp av övningar och film lär vi oss hur kunskapen om ärftlighetsmekanismen växt fram och hur Francis Crick och James D Watson hittade strukturen till DNA-molekylen.

Idag är gentekniken omdebatterad och vi står inför en rad gemensamma och svåra etiska beslut. Genom diskussion sätts eleverna in i problematiken och får möjlighet att ventilera sina åsikter. Vi anknyter också till frågor om forskarens ansvar; om fri forskning och om kunskap alltid är av godo.

Programmet passar för alla årskurser och alla ämnen som knyter an till ämnet genetik.

Anknytning till läroplanen, Lgr 22

  • Några gentekniska metoder samt möjligheter, risker och etiska frågor kopplade till genteknik. 
  • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.