I programmet Pengar och politik berättar vi om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Vi tittar på några uppmärksammade pristagare och deras arbeten.

Under programmet diskuterar vi begreppet ekonomisk vetenskap och vad ekonomer kan göra för ”mänsklighetens största nytta”.

Programmet innehåller såväl diskussioner som praktiska övningar.

 

Anknytning till läroplanen


Lgy 11, Samhällskunskap 1a2, 1b

Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Lgy 11, Samhällskunskap 2

Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.