Varför ska man läsa böcker? Vilka är egentligen Svenska Akademien? Hur går det till när man utser en Nobelpristagare i litteratur? Och vad kännetecknar egentligen ”Nobelprislitteratur”?

I skolprogrammet Äntligen! får eleverna möta ett antal Nobelpristagare och deras verk, och vi ger exempel på att Nobelprisbelönad litteratur inte alls behöver vara svårläst eller tråkig, utan tvärtom både spännande, underhållande och lärorik. Vi avslutar med en eller två intressanta övningar som knyter an till läsande eller litteratur på något vis – här kan ni gärna höra av er om det är något särskilt ni vill att vi ska fokusera på.

Programmet erbjuds också som en 60 minuters visning.

Anknytning till läroplanen 

Lgr 22, Läsa och skriva 

  • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera tex­ter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten. 
  • Sammanfattning av texter. 
  • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 

Lgy 11, Svenska 1 

  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

Lgy 11, Svenska 2 

  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. 

Lgy 11, Svenska 3 

  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.