Forskarhjälpen 2019, som fått namnet Fullkornsjakten, handlar om ungdomars matvanor, och vad som påverkar dem. Projektet riktar sig till elever i årskurs 8 och 9.

Forskaren Karin Jonsson vid Chalmers tekniska högskola vill, tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, ta fram en modell för hur ungdomars matvanor kan studeras, och ta reda på vad som behövs för att främja hälsosammare matvanor.

 

Anmälningsperioden sträcker sig mellan 18 februari–1 april.

 

 

Vad, hur, varför

Vad?

I projektet Fullkornsjakten behöver forskarna hjälp med att utforska hur ungdomar tänker kring mat och hälsa, framförallt i fråga om bättre och sämre kolhydrater. Eleverna genomför en enkätundersökning bland sina skolkamrater för att undersöka detta, och utför själva sensoriska tester kring kolhydratrika livsmedel. Baserat på resultatet från både enkätundersökningarna och de sensoriska testerna som eleverna hjälpt till att sammanställa och analysera, utvecklar eleverna egna, kreativa idéer för hur hälsosamma matvanor kan kommuniceras, samt hur framtida produkter skulle kunna utformas.

 

Hur?

Forskarna tillhandahåller bakgrundsinformation och instruktioner till forskningsuppgiften och enkäterna, som eleverna först får testa på sig själva. Enkäterna berör ungdomarnas kunskap om och inställning till hälsosamma matvanor. I par ansvarar eleverna för att genomföra enkätundersökningen (minst 6 elevenkäter per par) bland jämnåriga. De sensoriska testerna innebär brödprover med varierande fullkornshalt samt olika alternativ till socker. Klasserna sammanställer sina svar elektroniskt och mailar dessa till forskarna. Forskarna sammanställer resultaten från alla klasser och återkopplar med statistik på hur eleverna tänker generellt kring mathälsa, samt specifikt kring kolhydrater. Eleverna gör därefter en analys av insamlade data med stöd från forskarna och utifrån egna uppslag.

 

Varför?

I Sverige, liksom i övriga världen, finns rekommendationer kring vilken kost vi bör äta för att må bra och minska risken för att utveckla olika sjukdomar. Dessa rekommendationer är baserade på omfattande sammanställningar av all tillgänglig forskning på området. En genomgående rekommendation kring kolhydrater är att äta mer fullkorn och mindre socker. I Sverige når endast en av tio upp till den rekommenderade mängden fullkorn och intaget av socker är alldeles för högt; unga personer är de som i allra största grad behöver förbättra sina matvanor. Denna studie kommer att bidra med kunskap om vad ungdomarna behöver för att vilja – och kunna välja – hälsosammare produkter. Eleverna kommer även att generera egna idéer för hur information om en hälsosam kost ska kommuniceras till andra ungdomar, samt hur hälsosamma kolhydrater kan omvandlas till produkter i enlighet med ungdomarnas preferenser.

 

Vad krävs av dig som lärare?

Det finns några kriterier som behöver uppfyllas av dig som lärare för att lyckas med arbetet i Forskarhjälpen:
  • Intresse för forskning
  • Förmåga och egen drivkraft till att ta in och förmedla kunskap som erhålls från forskarna till eleverna om forskningsprojektet och forskningsområdet via uppstartskonferens, lärarkompendium, Skype-kontakt med forskarna, frekvent mejlkontakt med projektkoordinator på Nobel Prize Museum med mera.
  • Förmåga att hantera förändrade förutsättningar då arbetet med forskningsuppgiften kan komma att förändras pga oförutsedda händelser i forskningsprocessen
  • En vilja att lära eleverna att jobba mot en deadline
  • Beredskap på en del extraarbete kring projektets olika moment

Viktiga datum, arbetsflöde

Vecka 19. Efter uppstarten för lärare på Nobel Prize Museum 3 maj

Steg 1. Introduktion till området (välj något som ni fördjupar er i i klassen)

Steg 2. Planera enkätundersökningen

Steg 3: Skype med forskarna

Maj/juni

Steg 4: Genomföra enkätundersökningen

Steg 5: Skicka sammanställning av enkätsvar till forskarna senast 14 juni

Augusti

Steg 6: Inköp av bröd och sockeralternativ

Steg 7: Genomföra sensoriska tester

September

Steg 8: Skicka sammanställning av testerna till forskarna senast 12 september.

Steg 9: Börja planera och tillverka vetenskapliga postrar om forskningsarbetet (eleverna jobbar i par).

September/oktober

Steg 10: Resultat från forskarna kommer v. 41

Steg 11: Analysarbete och idé-generering i klassrummet v. 41–43

Steg 12: 25 okt, Postrarna färdiga och inskickade.

November

Steg 13: 4–8 nov (v. 45) tid att rätta postrarna

Steg 14: 11–22 nov, Posteromröstning i skolorna

Steg 15: 22 nov, Vinnare utses i postertävlingen av Storjuryn bestående av populärvetenskapliga journalister. Priset är tre biljetter till Nobelprisutdelningen 10 december 2019.

December

Steg 16: 9 dec, Avslutningskonferens på Nobel Prize Museum Kl. 10–15. En lärare och två elever är välkomna.

Elevernas pris, Forskarnas pris och Formgivarnas pris i postertävlingen delas ut.

 

Korta fakta om Forskarhjälpen

I projektet Forskarhjälpen sammanför Nobel Prize Museum lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar.

Tillsammans skapar vi både nya rön, intresse och förståelse för forskning.

Projektet leds av Nobel Prize Museum och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Samarbetspartners 2019