Utopian Stories – Låt dina elever bli medforskare!

Utopian Stories (Utopiska berättelser) är ett stort medborgarforskningsprojekt där skolklasser på gymnasiet bjuds in till samarbete med forskare för att undersöka vilka förändringar vi är beredda att göra för en hållbar framtid. Projektet är digitalt och kan utföras när ni vill. Genom att svara på våra två webbenkäter kan ni bidra till värdefull forskning. Vi har också undervisningsmaterial om utopi och dystopi som kan rama in arbetet med projektet.

2020 blev ett ovanligt år för många av oss. För att skydda varandra från coronaviruset har vi avstått från många saker vi annars brukar göra. Men det krävs ännu större förändringar för att bromsa klimatförändringarna. Paradoxalt nog behöver vi både stanna upp och fråga vilken framtid vi vill ha och samtidigt skynda på omställningsprocessen.

Utopian Stories kopplar samman våra beteendeförändringar under pandemin med klimatomställningen och våra visioner om framtiden. Eleverna blir medforskare tillsammans med klimatforskare, litteraturvetare, framtidsforskare och pedagoger. Du som lärare får värdefull input till undervisningen med fokus på vetenskaplig metod, litteraturarbete och de globala hållbarhetsmålen samtidigt som forskarna får viktiga data, insamlade av eleverna.

Projektet bedrivs online för att möjliggöra deltagande från hela landet.
Välkommen att delta genom att svara på våra enkäter och arbeta med utopi och dystopier i klassrummet. Allt material finns digitalt.
Projektet är kostnadsfritt och öppet för alla! Det riktar sig främst mot gymnasiet (från 15 år och uppåt) men fungerar även bra för folkhögskolor och annan vuxenutbildning. Vissa delar av projektet fungerar även för högstadiet. Du som lärare bestämmer helt själv hur mycket av projektets aktiviteter du deltar i.

Utopian Stories tar avstamp i pandemin och klimatkrisen men siktar mot en ljusare framtid – kanske med hjälp av kraften i att föreställa sig en utopi! Låter det intressant?

Välkomna!

Uppdrag

I Utopian Stories kan du och dina elever bidra till viktig forskning. Som lärare får du också tillgång till en bank av material som du kan använda i din undervisning:

  • färdigt lektionsmaterial om utopi, dystopi och klimatfiktioner. Skolmaterialet hittar du här.
  • eleverna samlar in material till riktig forskning, läs mer här eller gå direkt till enkäten för uppdrag 2 här.
  • visualisering av resultaten av elevernas insamling kopplat till klimatpåverkan

Du som lärare väljer själv vilka delar av projektet du vill delta i. Projektet berör både svenska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.

Hur startar det?

Projektet har startat med en digital lärarkväll med filmade föredrag med forskarna som du kan se här.

Under våren 2022 kan du och dina elever medverka i två digitala insamlingar.

Enkät 1 heter Vad gjorde du inte år 2020? och handlar om vad människor avstått ifrån under pandemin och hur det fick dem att känna sig. Denna insamling är nu stängd.

Enkät 2 heter Dela din framtid och är en insamling av framtidsberättelser som också innehåller en lite friare skrivuppgift. Du väljer i vilken utsträckning dina klasser jobbar med båda enkäterna eller bara den ena. Läs mer här.

Först ska dina elever svara själva på enkäten. Därefter ska eleverna bli medforskare och få i uppdrag att intervjua fyra personer var, i olika åldersgrupper. En enkel beskrivning av elevernas uppdrag finns på hemsidan.

I resultaten kommer forskarna undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck; både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga framtider som framtidsberättelserna målar fram. Projektet kommer att byggas på efter hand under 2021 – 2023

Vilka står bakom projektet?
Nobel Prize Museum tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Kontaktpersoner
Litteraturforskare Camilla Brudin Borg från Göteborgs universitet kommer tillsammans med Centrum för digital humaniora att analysera de många insamlade framtidsberättelserna och sammanfatta materialets olika möjliga framtidsvärldar.
camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Professor Alasdair Skelton från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet kommer att undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck, både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga framtider som de utopiska berättelserna målar fram.
alasdair.skelton@geo.su.se

I projektgruppen finns även:

Marianne Loor, Kommunikatör, Lunds universitet.

Katriina Siivonen, universitetslektor och Vice direktör, Institutet för framtidsforskning vid Åbo universitet, Finland

Janne Wikström, Projektchef vid Hanaholmens Hana-Academy – Utbildnings- och forskningspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland

Övriga samarbetspartners
I ett medborgarforskningsprojekt är alla deltagare medforskare och i projektet Utopan Stories hoppas vi samla hundratals lärare och tusentals elever från både Sverige, Finland och andra länder i världen.

Så varför borde ni vara med?

Coronapandemin visar att vi människor är beredda att göra stora förändringar när vi har ”a sense of urgency” – känslan att det verkligen är både bråttom och viktigt.

Nu har du chansen att låta dina elever vara med i ett ämnesöverskridande projekt med ett aktuellt tema som är viktigt på riktigt. Nu samlar vi både fakta och berättelser om hur vi upplevt förändringarna under pandemin men också berättelserna om goda, kanske utopiska framtidsscenarios. Hur föreställer vi oss en framtid som är bra för både människor och planeten? Vilka förändringar drömmer vi om? Vad är viktigt att bevara eller utveckla i en hållbar framtid? Kan vi tänka oss framtider bortanför de begränsningar som råder idag?

Har du frågor, läs mer här eller kontakta Camilla Brudin Borg camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Välkommen in i Utopian Stories!