Utopian Stories

Utopian Stories är ett stort medborgarforskningsprojekt där skolklasser på gymnasiet bjuds in till samarbete med forskare för att undersöka vilka förändringar vi är beredda att göra för en hållbar framtid.

2020 blev ett ovanligt år för många av oss. För att skydda varandra från coronaviruset har vi avstått från många saker vi annars brukar göra. Men det krävs ännu större förändringar för att bromsa klimatförändringarna. Paradoxalt nog behöver vi både stanna upp och fråga vilken framtid vi vill ha och samtidigt skynda på omställningsprocessen.

Utopian Stories kopplar samman våra beteendeförändringar under pandemin med klimatomställningen och våra visioner om framtiden. Elever från 15 år kan blir medforskare tillsammans med klimatforskare, litteraturvetare, framtidsforskare och pedagoger. Du som lärare får värdefull input till undervisningen med fokus på vetenskaplig metod, litteraturarbete och de globala hållbarhetsmålen samtidigt som forskarna får viktiga data, insamlade av eleverna. Utopian Stories tar avstamp i pandemin och klimatkrisen men siktar mot en ljusare framtid – kanske rentav en utopi!

Låter det intressant? Låt dina elever delta i insamlingsprojektet Utopian stories!