Introduktion

Denna lektion har skapats inom ramen för medborgarforskningsprojektet Utopian Stories. Om din klass deltar i projektet passar lektionen utmärkt som en introduktion till ämnet och de enkäter eleverna ska arbeta med. Men lektionen kan också genomföras utanför projektet som en fördjupning kring genrerna utopi och dystopi. Lektionen beräknas ta ca 60 min.

Förberedelser

 • Se till att bildspelet fungerar i klassrummet
 • Skriv ut uppgiftsbladet till dina elever. Om de arbetar hemifrån – skicka elevuppgifterna i pdf
 • Denna handledning kan även laddas ner här:
 • Uppvärmning (5 min)

  Ställ följande frågor till eleverna:

 • Har ni stött på begreppen utopi eller dystopi tidigare?
 • Har ni läst eller sett någon utopi eller dystopi? Vad handlade den/de om?
 • Visa bildspel (30-40 min)

  Visa bildspelet med hjälp av manuset. Bildspelet består av två delar, en om utopier och en om dystopier. Varje del innehåller 1–2 diskussionsfrågor och tar ca 15–20 min.

  Arbeta med elevuppgiften (20 min)

 • Dela ut uppgiftsbladet
 • Låt eleverna arbeta enskilt med uppgiften och sedan diskutera svaren med närmaste klasskompis
 • Förslag på fördjupningar

  Denna Nobelprislektion är framtagen i samarbete med Camilla Brudin Borg, fil.dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.