För elfte året i rad tolkar studenter från Beckmans Designhögskola, Modeprogrammet, årskurs 1, Nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I processerna med kreationerna utforskas det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och designers: att våga ifrågasätta etablerade metoder och teorier, modet att tänka i nya banor och att förena olika slags kunskaper till nya utsagor. I år betonas känsla för tredimensionell form och sinne för helhet, element som tillsammans ska förenas med kriteriet ”bärbara högtidskläder”.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin tolkat av Olivia Henriksson och Sofus van Mierlo

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022 tilldelas Svante Pääbo ”för hans upptäckter om arvsmassan hos utdöda homininer och mänsklig evolution”.

”Vår tolkning av nobelpristagaren i fysiologi eller medicin gestaltar en klänning, som likt DNA, fragmenteras och modifieras genom tiden. Svante Pääbos metoder för att analysera och kartlägga gammalt DNA har gett oss bättre förståelse om den samtida människans fysiologi och hur vår genetik är relaterad till våra utdöda släktingar. Vårt verk är en hyllning till nobelpristagarens enastående forskningsarbete med att ha lyckats att kartlägga uråldrigt, fragmenterat och beblandat DNA från neandertalare. Klänningen har spiralformade element och materialet har vi delvis bearbetat med värme för fragmentering.”

Nobelpriset i fysik tolkat av Johannes Jansson och Karolin Lysén

Nobelpriset i fysik år 2022 ges till tre personer, Alain Aspect, John Clauser och Anton Zeilinger som var och en har gjort banbrytande experiment med sammanflätade kvanttillstånd, där två partiklar hör ihop i en enhet även när de är separerade. Med sina resultat har de banat vägen för en ny typ av teknologi baserad på kvantinformation.

”Vår kreation är inspirerad av kommunikationen som sker mellan de partiklar som befinner sig i ett sammanflätat kvanttillstånd. Med formen som sträcker sig runt kreationen vill vi framhäva att partiklarna hör ihop och kommunicerar med varandra. Hela kreationen gestaltar illusionen av att två fotoner som befinner sig i ett sammanflätat tillstånd hör ihop, och kommunikationen dem emellan.”

 • Olivia Henriksson och Sofus van Mierlo tolkar Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Foto: Mattias Edwall

 • Johannes Jansson och Karolin Lysén tolkar Nobelpriset i fysik. Foto: Mattias Edwall

 • Olivia Henriksson och Sofus van Mierlo tolkar Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Foto: Mattias Edwall

 • Johannes Jansson och Karolin Lysén tolkar Nobelpriset i fysik. Foto: Mattias Edwall

Nobelpriset i kemi tolkat av Lina Fujikawa och Linn Hermander

Årets nobelpris i kemi tilldelas Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal och K. Barry Sharpless för upptäckten och tillämpning av metoden klickkemi.

”Kort förklarat så kan man enkelt klicka ihop två molekyler genom att föra in en azid i den ena och en alkyn i den andra för att sedan snäppa ihop dem med hjälp av kopparjoner. Hela vår kreation är baserad på hexagoner vilket är en form som används inom kemi för att illustrera molekylbindningar. Vi inspirerades av metodens sätt att bygga och ville därför testa kombinera formen på olika sätt i flera skalor. Färgen har vi hämtat från användningen av kopparjoner och metodens riktiga namn Kopparkatalyserande azid-alkyln cykloaddition.”

Nobelpriset i litteratur tolkat av Gustav Flovin och Julia Wahlberg

Nobelpriset i litteratur 2022 tilldelas den franska författaren Annie Ernaux ”för det mod och den kliniska skärpan med vilken hon avslöjar det personliga minnets rötter, främlingskaper och kollektiva begränsningar”.

”Annie Ernaux fängslar oss i sitt skrivande, bjuder in till sin ungdom, mod, förälskelse och skam. Hon skapar en igenkänning för oss alla, får vårt hjärta att känna och vår själ att tänka. Kreationen speglar författarens livserfarenheter, bakgrund och mod. Skörheten finns i den skimrande klänningen, upplevelser som har format Ernaux. Den gröna tonen signalerar färger från Normandie där författaren växte upp. Runt henne utvecklas ett skal, skalet som är både hennes mod och frihet, ett skydd som hon bär med sig. Insidan smyckas av pärlor som sträcker sig ända upp till hennes huvud. Likt en berättelse speglar pärlorna Ernauxs erfarenheter i livet och ger henne kraft till sitt skrivande.”

 • Lina Fujikawa och Linn Hermander tolkar Nobelpriset i kemi. Foto: Mattias Edwall

 • Gustav Flovin och Julia Wahlberg tolkar Nobelpriset i litteratur. Foto: Mattias Edwall

 • Lina Fujikawa och Linn Hermander tolkar Nobelpriset i kemi. Foto: Mattias Edwall

 • Gustav Flovin och Julia Wahlberg tolkar Nobelpriset i litteratur. Foto: Mattias Edwall

Nobels fredspris tolkat av Elin Olsson, Kristin Svensson och Vanja Weichselbaumer

Nobels fredspris 2022 tilldelas människorättsförespråkaren Ales Bialiatski från Vitryssland, den ryska människorättsorganisationen Memorial och den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties. De dokumenterar krigsförbrytelser, kränkningar av mänskliga rättigheter och maktmissbruk.

”Vår kreation speglar den kämparglöd och drivkraft dessa tre aktörer har. Kedjorna mellan sömmarna representerar sammanlänkningen mellan de tre mottagarna av fredspriset, alla kämpar för frihet och jämlikhet. Kedjorna visualiserar även den i Belarus fängslade Ales Bialiatski som inte kan ta emot sitt fredspris. Klänningens baksida har vingar som för tankarna till fredsduvan och den luftiga känslan av frihet. Klänningens geometriska nedre form betonar Center for Civil Liberties logotyp, en pil i riktning mot en ljusare framtid. Släpet på klänningen gestaltar Memorials logotyp. Lågan skildrar hopp och kämparglöd.”

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tolkat av Hanna Eriksson och Amanda Warnbo

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022 går till Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond och Philip H Dybvig ”för forskning om banker och finansiella kriser”.

”Årets pris i ekonomi teoretiserar kring bankers betydelse och vad banker är. Vår kreation har två sidor vilket symboliserar en banks två beståndsdelar; insättningar och uttag. En sårbar balans mellan två motsättningar som är beroende av varandra, här visualiserat genom två element som på varsitt håll möts i en balanserad mitt, men sedan mynnar ut i kaos på varsin sida. Under detta finns en kontrollerad struktur. Den signalröda färgen symboliserar kris samtidigt som den ger kraft till personen som bär den. Vi har valt att referera till klassiska element såsom släp och handskar, men med en mer modern, uppdaterad look.”

 • Elin Olsson, Kristin Svensson och Vanja Weichselbaumer tolkar Nobels fredspris. Foto: Mattias Edwall

 • Hanna Eriksson och Amanda Warnbo tolkar ekonomipriset. Foto: Mattias Edwall

 • Elin Olsson, Kristin Svensson och Vanja Weichselbaumer tolkar Nobels fredspris. Foto: Mattias Edwall

 • Hanna Eriksson och Amanda Warnbo tolkar ekonomipriset. Foto: Mattias Edwall

Beckmans Designhögskola

Elisabet Yanagisawa, kursansvarig lärare i mode

Pär Engsheden, programansvarig mode

Lisbeth Stålborg, lektor sömnad och konstruktion

Göran Sundberg, lektor i mode

Gästhandledare: Martin Bergström, Ulrika Elovsson, Charlotte Svinevit

Fotograf: Mattias Edwall /Skarp

Tack till

Mattias Edwall, Emanuel Koroly, Juni E /Mikas

Mikas modellagentur, Mia Högfeldt

Nobel Prize Museum

Expertis: Carin Klaesson, Gustav Källstrand, Olof Somell

Koordinator: Elin Granberg

Ljus: Transpond AB