Nobelprismuseets utställning Evigt liv öppnar på Liljevalchs den 30 september 2022. Utställningen vill visa på olika förhållningssätt till evigheten. Den handlar både om hur vi kan förlänga våra individuella liv och bygga hållbara samhällen och om hur vi skapar mening och berättelser som gör att vi ser värdet i att tänka på vad vi lämnar i arv till våra efterkommande.

Människan har i alla tider ställt frågor om tidens natur och om tillvarons början och slut – både den individuella och den gemensamma. Frågorna har varit stora och viktiga och därför gett upphov till en mängd idéer, drömmar och myter. Samtidigt som vi idag utvecklar alltmer avancerade tekniker för att leva längre så visar forskningen att vår blotta existens riskerar att underminera förutsättningarna för liv på jorden. Så frågan om den eviga fortsättningen eller den slutgiltiga undergången tycks ligga i våra egna händer.

  • Konstverket Untitled (Carrier) av Jone Kvie kommer att visas i utställningen om evigt liv. ©Jone Kvie/BONO och Photo: A. Sune Berg.

  • Santiago Ramón y Cajal (1852–1934) fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1906 för sin forskning kring nervsystemet. Cajal var även konstnärlig begåvad och överförde det han såg i mikroskopet till teckningar. © Nobel Prize Outreach. Foto: Clément Morin

  • Konstverket Untitled (Carrier) av Jone Kvie kommer att visas i utställningen om evigt liv. ©Jone Kvie/BONO och Photo: A. Sune Berg.

  • Santiago Ramón y Cajal (1852–1934) fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1906 för sin forskning kring nervsystemet. Cajal var även konstnärlig begåvad och överförde det han såg i mikroskopet till teckningar. © Nobel Prize Outreach. Foto: Clément Morin

Med utställningen skapar vi ett äventyr som väcker förundran och fascination inför livet. I en blandning av vetenskap, konst och kulturhistoria vill vi ge vår publik olika infallsvinklar på våra liv, inspirera till förändring och skapa framtidshopp. Ramverket är Nobelpriset, Nobelpristagarna och deras upptäckter, verk och fredssträvanden som ger oss omistliga perspektiv på våra liv och vår framtid.

Konstnärerna Mark Dion, Niki Lindroth von Bahr och Christian Partos har fått i uppdrag att skapa nya verk för utställningen.

  • Röntgenbild tagen av Wilhelm Röntgen föreställande Albert von Köllikers hand. Foto: Public domain, Wikimedia Commons

  • Röntgenbild tagen av Wilhelm Röntgen föreställande Albert von Köllikers hand. Foto: Public domain, Wikimedia Commons