Romanen Never let me go av Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro utspelar sig i en framtid då människor uppnår evigt liv genom mänskliga kloner som används som organförråd. Romanen utspelar sig på en internatskola för klonade barn och följer dem under uppväxten, ungdomstiden då de inser sitt öde, och i vuxenlivet där de får sina organ skördade.

I samarbete mellan Sveriges unga akademi, läkarprogrammet på Uppsala universitet och Centrum för medicinsk humaniora blir Ishiguros verk utgångspunkt för en happening och diskussion om medicinens möjligheter och gränser.

Ylva Söderfeldt är universitetslektor och Luis de Miranda är filosof och forskare inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.


Ta chansen att möta några av Sveriges mest lovande yngre forskare. I ett samarbete med Sveriges unga akademi anordnas quiz, samtal och miniföreläsningar med interaktiva inslag under hösten i samband med Nobelprismuseets utställning Evigt liv på Liljevalchs. Programpunkterna äger rum på lördagseftermiddagar och ingår i ordinarie entrébiljett.