Dmitrij Muratov – Yttrandefrihet i fokus
2021 tilldelades Dmitrij Muratov Nobels fredspris för sina insatser för att skydda yttrandefrihet. I decennier har han varit redaktör för tidningen Novaja Gazeta, där han och hans medarbetare bedrivit undersökande journalistik. Möt honom i ett samtal med journalisten och författaren Ingrid Carlberg och filosofen och författaren Åsa Wikforss, om yttrandefrihet, demokrati och varaktig fred.

Datum: 27/9
Tid: 15.00 – 16.00
Plats: Nobelprismuseet i Gamla stan. Samtalet görs i samarbete med Svenska Akademien.

Mer information: https://nobelprizemuseum.se/yttrandefrihet-i-fokus/

Dmitrij Muratov tolkas från ryska till svenska. Media som vill lyssna på samtalet kan anmäla sitt intresse till: press@nobelprize.org. Samtalet är kostnadsfritt för journalister. Intervjuer måste förbokas.

Samtalet med Dimitrij Muratov är en av flera aktiviteter som görs för att uppmärksamma insatser för demokrati och yttrandefrihet. I maj anordnade Nobelstiftelsen och US National Academy of Sciences en tredagarskonferens i Washington DC om desinformation och dess skadliga inverkan på förtroendet för vetenskap och demokrati. Svenska Akademien bjöd också in till en konferens om dagens hot mot yttrandefrihet och demokrati. ”Thought and Truth under Pressure” genomfördes i mars 2023.

Foto: nobelprize.org

Tawakkol Karman – Beslutsamhet och förändring
År 2011 tilldelades Tawakkol Karman Nobels fredspris för sitt arbete med att demokratisera Jemen. Hon deltar i ett samtal på Nobelprismuseet om mod, envishet och om hur orättvisa mot en individ är ett övergrepp mot hela mänskligheten. Samtalet leds av Nobelprismuseets Carin Klaesson.

Datum: 28/9
Tid: 18.00 – 19.00
Plats: Nobelprismuseet i Gamla stan

Mer information: https://nobelprizemuseum.se/beslutsamhet-och-forandring-samtal-med-fredspristagaren-tawakkol-karman/

Samtalet hålls på engelska. Media som vill lyssna på samtalet kan anmäla sitt intresse till: press@nobelprize.org. Samtalet är kostnadsfritt för press. Intervjuer måste förbokas.

 

Tillkännagivande av 2023 års Nobelpris
Årets Nobelpris tillkännages mellan den 2 och 9 oktober. Samtliga tillkännagivanden kommer att sändas live i Nobelprisets officiella digitala kanaler och fördjupande information om priserna publiceras på: www.nobelprize.org. 

Press
För frågor vänd dig till Nobelprismuseets kommunikationsavdelning:
press@nobelprize.org

+8 122 084 45