Kort introföreläsning med utgångspunkt i de tusentals breven till Selma Lagerlöf från den svenska allmänheten, skrivna mellan 1891–1940. Brevsamlingen är ovanligt stor för sin tid och den är unik på grund av sin heterogenitet – människor från alla samhällsskikt är representerade. Försändelser från människor som sällan förekommer i arkiv finns här bevarade. Vad berättar dessa outforskade brev om drömmar, skrivande, läsning och om betydelsen av en ryktbar författare som Lagerlöf? Vad säger de om vem vi minns och varför?  

Därefter får publiken, i mindre grupper förbereda olika frågor som sedan diskuteras i samtal om allt ifrån kanonbildning till mer allmänna frågor om tillgänglighet, sörjbarhet, asymmetrier, skrivande och mikrohistoria.  

Maria Karlsson är forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.


Ta chansen att möta några av Sveriges mest lovande yngre forskare. I ett samarbete med Sveriges unga akademi anordnas quiz, samtal och miniföreläsningar med interaktiva inslag under hösten i samband med Nobelprismuseets utställning Evigt liv på Liljevalchs. Programpunkterna äger rum på lördagseftermiddagar och ingår i ordinarie entrébiljett.