Tångskogsjakten blir den trettonde upplagan av Forskarhjälpen. I år kommer eleverna att samla in blåstång för att undersöka den biologiska mångfalden i tångskogen och de får pressa tångplantor. Detta år arbetar vi tillsammans med forskarna Lena Kautsky och Ellen Schagerström på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.  I årets projekt Tångskogsjakten behöver forskarna er hjälp att samla in data för att skapa ett unikt forskningsunderlag som sträcker sig längs hela Östersjöns kust från Öresund i väst till Bottenhavet i nordöst. Det insamlade materialet kommer även ge en bild av Östersjöns variationer mellan vår och höst i tångskogen. Detta kommer att utgöra ett unikt forskningsunderlag.

Livet i tångskogens ekosystem kan användas för att avslöja tillståndet i Östersjöns kustmiljöer. Genom att undersöka tångskogens ekosystem ger det en bild av hur Östersjön förändras utmed vår långa kust. Kunskapen behövs för att kunna sätta in rätt åtgärder för att skydda och förvalta tångskogen och dess biologiska mångfald och för att förstå hur artrikedomen kan komma att påverkas av ett förändrat klimat.

Östersjön är ett ungt hav som började bildas efter den senaste nedisningen för ca 12 000 år sedan. Tiden för organismer att anpassas till en livsmiljö som har varierat kraftigt i salthalt under årtusendena är i evolutionära perspektiv kort. Idag är det få arter som riktigt trivs i Östersjöns bräckta vatten, vilket gör att de som bor här är extra känsliga för förändringar. Östersjön påverkas av en landyta som är mer än fyra gånger så stor som själva Östersjön och på denna yta lever ca 90 miljoner människor vars aktiviteter har en direkt eller indirekt påverkan på Östersjön.  För att ta reda på hur tångskogens ekosystem förändras utmed kusten idag och hur den kan påverkas av klimatförändringarna behöver forskarna din hjälp. Forskarna vill även ta reda på hur ekosystemet påverkas av de nya arter som kommer in i Östersjön, via till exempel båttrafik, från andra delar av världen. Eleverna kommer att samla in tångplantor, undersöka dessa i skolan samt skicka vissa delar till forskarna för vidare analys. Materialet och den data som du och din klass bidrar med kommer att utgöra ett unikt forskningsunderlag.

Eleverna får sedan fundera över hur det ser ut, varför, samt möjliga hållbara vägar framåt. Dessa tankar presenteras i form av en vetenskaplig poster. I slutet av projektet anordnar vi på Nobelprismuseet en postertävling och vinnare inom olika kategorier koras.

Genom att delta i detta projekt ges eleven möjlighet för djupare förståelse för forskningsprocessen genom att själva vara en del i denna: från start, med insamling av material och data, till mål där det handlar om att kommunicera ut sina forskningsresultat. Eleven och läraren blir genom deltagandet i Tångskogsjakten medforskare i ett högst relevant forskningsprojekt.

  • © Nobel Prize Outreach. Foto: Dan Lepp

  • © Nobel Prize Outreach. Foto: Dan Lepp

  • © Nobel Prize Outreach. Foto: Dan Lepp

  • © Nobel Prize Outreach. Foto: Dan Lepp

Postrar 2023

Se skolklassernas egenproducerade postrar här.

 

Projektöversikt

När börjar vi? Vad ska vi göra? Hur? Varför?

Grundläggande material

Presentationer från uppstartskonferens

Resultatrapportering

Hur fyller jag i data i Excel-filen?

 

Presentation av Lena Kautsky och Ellen Schagerström

Kontakt

forskarhjalpen@nobelprize.org

Partners

Forskarhjälpen finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning och Formas