Stjärnjakten blir den tionde upplagan av projektet Forskarhjälpen. I år handlar projektet om rymden och att identifiera stjärnor tillsammans med tre forskare från Chalmers.

 

Astronomerna Dr. Giuliana Cosentino, Dr. Rubén Fedriani och professor Jonathan Tan (Inst. för rymd, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskolaär i år medverkande forskare i elevprojektet Forskarhjälpen som drivs av Nobel Prize Museum. Projektet, som är den tionde upplagan av Forskarhjälpen, har fått namnet Stjärnjakten där ca 1 000 skolelever från ungefär 30 skolor deltar. Uppgiften är att hjälpa forskarna att identifiera nya stjärnor i vår galax.  

Forskarna behöver hjälp att hitta nya stjärnor som föds ur interstellära moln för att kunna besvara frågorna: formas stjärnor ensamma, som tvillingar eller kanske tillsammans i stora kluster? Skoleleverna kommer med hjälp av forskarna att analysera bilder tagna i ljus med olika våglängder (från radio till röntgenvågor)med teleskop på marken, från luften och från rymden. Bilderna kommer att tillhandahållas via den webbaserade WorldWide Telescope-plattformen, som samarbetar med NASA- och ESA-databaser.

Varje elevpar kommer att på egen hand utforska interstellära moln i vår galax genom regioner de tilldelats av forskarna. Astronomerna vill också veta mer om de interstellära molnens miljöer – har de till exempel påverkats av supernovaexplosioner eller strålning? Resultaten kommer att bidra till ytterligare kunskap om vår galax och särskilt om födelsen av nya stjärnor, vilket i förlängningen kommer att hjälpa oss att förstå ursprunget för vår egen sol och dess planeter. 

Tack till Peter Williams (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and American Astronomical Society) som arbetar med forskarna för att anpassa WorldWide-Teleskopet för det här projektet.

Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna ska få insyn i en forskares liv så är en av uppgifterna att tillverka en vetenskaplig poster som berättar om forskning och resultat från Stjärnjakten. Postrarna ingår sedan i en tävling där olika priser delas ut baserat på vetenskaplighet, kreativitet och design.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för skola och följ oss gärna på Facebook och Instagram för att ta del av utvalda nyheter från projektet, samt hålla koll på framtida.

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till Annika Hedås Falk annika.hedas-falk@nobelprize.org eller ringa 072-230 39 48.

 

Följ projektet

För att få mer detaljerad information om vad de medverkande klasserna i projektet Stjärnjakten faktiskt gör när de hjälper forskarna, besök forskarnas hemsida.

Uppstartskonferens för Stjärnjakten

Här kan du se uppstartskonferensen från den 11 september.

 

Lärarkompendium

Tidplan för projektet

Vi planerar för ett anpassat upplägg i och med de föränderliga förutsättningarna just nu. I och med att forskningsuppgifterna för eleverna till största del innebär att ta del av och tolka bilder av stjärnor och andra himlakroppar i rymden med hjälp av det datoranpassade World Wide Telescope så passar projektet lika bra för både en vanlig undervisning i klassrummet, som för en eventuell digital undervisning på distans. Projektet beräknas pågå fram till februari 2021 istället för att som vanligt avslutas i december.

Vad krävs av dig som lärare?

Det finns några kriterier som behöver uppfyllas av dig som lärare för att lyckas med arbetet i Forskarhjälpen:
  • Intresse för forskning
  • Förmåga och egen drivkraft till att ta in och förmedla kunskap som erhålls från forskarna till eleverna om forskningsprojektet och forskningsområdet via uppstartskonferens, lärarkompendium, Skype-kontakt med forskarna, frekvent mejlkontakt med projektkoordinator på Nobel Prize Museum med mera.
  • Förmåga att hantera förändrade förutsättningar då arbetet med forskningsuppgiften kan komma att förändras pga oförutsedda händelser i forskningsprocessen
  • En vilja att lära eleverna att jobba mot en deadline
  • Beredskap på en del extraarbete kring projektets olika moment

Team Stjärnjakten

Nobel Prize Museum

Annika Hedås Falk, utbildningschef
Mitt ansvar är att leda arbetet med museets skolprojekt – allt ifrån skolbesök till lärarfortbildningar, pedagogiska material, vårt internationella lärarnätverk, Forskarhjälpen och andra projekt där Nobelpriset blir till inspiration för skolor och lärare. Det jobb elever, lärare och forskare gör tillsammans i Forskarhjälpen är både imponerande och inspirerande.

Paulina Wittung Åman, pedagogiskt ansvarig
Jag är museilektor på Nobel Prize Museum så jag träffar mycket skolklasser och sätter ihop lektionsmaterial bland annat. I projektet är jag ansvarig för att anpassa teori och forskningsuppgift till rätt nivå för högstadiet. Det bästa med projektet är att få jobba med elever och lärare över hela Sverige och se hur kreativa och duktiga ni alla är.

Scientists (Chalmers)

Pernilla Wittung Stafshede, vetenskapligt ansvarig

Jag är professor på Institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers. Jag har arbetat vid California Institute of Technology i Los Angeles, Tulane University i New Orleans och Rice University i Houston. I Sverige har jag varit verksam vid Umeå universitet innan jag flyttade till Chalmers. Mitt forskningsområde är proteiner. Jag är även medlem av KVA och ordförande i Genie.

Jonathan Tan, huvudforskare

Jag är astrofysiker och professor på Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Jag studerade fysik på Cambridge i England och forskade sedan på University of California, Berkeley, USA. Jag har innehaft anställningar vid Princeton University, ETH Zürich och University of Florida, innan jag flyttade till Chalmers 2018. Min forskning fokuserar på att förstå vårt kosmiska ursprung. Det jag gillar mest i projektet är möjligheten det ger att dela min passion för vetenskap och utforskandet av universum med många studenter. 

Giuliana Cosentino, postdoc och medforskare

Jag är en Cosmic Origin Postdoctoral Fellow på Chalmers och en av medforskarna i Stjärnjakten. Jag gillar mest att projektet gör så att unga elever kommer i kontakt med den vetenskapliga forskningsvärlden. 

Rubén Fedriani

Jag är en Postdoctoral Research Fellow på Chalmers och arbetar inom astronomi och astrofysik, inom fältet stjärnbildning. Jag har hjälpt till i projektet genom att utveckla lärarkompendiet  och implementerat ändringar i onlineverktyget. Jag gillar mest att alla bokstavligt talat kan tappa bort sig bland stjärnorna!

Felicia Järvinen, Johan Arvidsson, Ewelina Hålldén, Axel Josefsson och Emelie Tisell, projektdeltagare i Forskarhjälpen under åren 2011-2020.

Forskarhjälpen 10 år

Nobel Prize Museums Forskarhjälpen firar tio år i år. Deltagare som var med från början berättar om sina minnen.

 

”Jag var med i projektet två år i rad. Det första handlade om nanopartiklar och andra om solteknik. Har alltid varit intresserad av NO-ämnena men det jag minns bäst från projekten är arbetet med postern, som min forskningspartner och jag la ner mycket tid på. Om det är något jag vill framföra till framtida deltagare så vore det att det är viktigt att ni hjälper och stöttar varandra i ert arbete, det blir mycket roligare på det sättet.  Idag läser jag till paralegal och har även läst två år på juristprogrammet.”

Ewelina Hålldén

”Jag minns Forskarhjälpen som en spännande tid! I vår klass fick vi ta jordprover från de områden där vi bodde. Det var kul att praktiskt jobba med forskning. Resan till Stockholm erbjöd intressanta föreläsningar och det fanns mycket att se på Nobelmuseet. Det var häftigt att åka till Sveriges huvudstad då jag aldrig hade varit där förut. Till er som ska vara med i Forskarhjälpen så vill jag hälsa: tro på er förmåga och våga! Vilken linje man väljer sedan är inte livsviktigt, det finns möjlighet att byta väg senare!”

Felicia Järvinen

”Jag minns Forskarhjälpen som ett väldigt lärorikt och intressant projekt. Även om vi var unga så var det väldigt roligt att få ta mycket ansvar. Jag fick även äran att få åka upp till Stockholm och representera min klass under presentationen av projektet. En otroligt trevlig och inspirerande resa, något jag minns än idag.

Jag fick främst lära mig mycket kring antibiotikan och dess historia. Samtidigt som jag lärde mig att driva egna projekt och fick förståelse kring hur stora forskningsprojekt fungerar. I dag har jag nyligen avslutat mitt andra år inom min utbildning till ingenjör. Till dagens deltagare i Forskarhjälpen vill jag säga: Se det som en lärorik resa där ni får testa på att driva ett eget projekt. Våga utmana er själva ha och roligt under resans gång!”

Johan Arvidsson

”Jag skulle säga till dagens deltagare att se till att ha roligt! När man är femton kanske man inte tänker så långt, men har man riktig tur lyckas man framställa någonting som i ett senare skede kanske hjälper till att bota någon sjukdom eller vara till annan stor nytta för forskare. Dessutom arbetar man så tätt inpå varandra så man lär få vänner för livet! Jag och hon som jag arbetade ihop med träffades så sent som förra veckan.

Efter gymnasiet har jag läst fysik och i höst så kommer jag att plugga till sjuksköterska. Så jag skulle nog säga att projektet hade stor betydelse till vad jag valt att göra senare i livet eftersom det var då mitt intresse för vetenskap väcktes.”

Emelie Tisell

”Jag kommer ihåg Forskarhjälpen som ett roligt projekt, det blev lite annat än att bara sitta vid skolbänken. Det var även roligt att få arbeta i grupp och testa sig fram för att få ett bra resultat. Jag lärde mig jättemycket!

Just nu läser jag andra året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers. Det jag kan säga till de nya deltagarna är att passa på att njuta av projektet! Det är ett roligt sätt att lära sig och ni kan komma att ha nytta av det i framtiden. Men framförallt ha kul och lycka till!”

Axel Josefsson

 

Fotocredit: Cosentino et al.; NASA/ESA.

Figur 1: I projektet Stjärnjakten kommer elever att hjälpa astronomer studera stjärnbildning i vår galax, som i detta exemplet på interstellära moln av gas och damm. Multipla våglängder av ljus från det infraröda spektrat (som visas i röda och gröna färger) till röntgenstrålar (visas i blått), visar den komplexa miljön i molnet, som satts igång av en supernovaexplosion och den joniserade gasen i en ”HII Region”. Molnet uppträder som en mörk skugga eftersom dammet i det blockerar bakgrundsljus från att nå oss. Det tros vara i en tidig fas av sin utveckling, innan det ger upphov till en ny generation stjärnor.

Fotocredit: Fedriani et al.; NASA/ESA

Figur 2: Vy från Hubbleteleskopet av det infraröda spektrat av ett moln som befinner sig i ett sent skede av stjärnbildning och som visar en nyfödd massiv stjärna som bombarderar sin omgivning med starka vindar och strålning. Eleverna kommer att hjälpa forskarna att undersöka hur massiva stjärnor bildas från interstellär gas. Dessa stjärnor spelar avgörande roll i galaxernas livscykel, eftersom de till slut exploderar som supernovor och då genererar kemiska ämnen avgörande för planeter och liv.