Först ut i samarbetet är den omtalade robotforskaren Danica Kragic Jensfelt på Lilla scenen den 22 november. Biljetterna släpps den 10 oktober klockan 12.

Samarbetet kring Performance lectures mellan Nobel Center och Dramaten handlar om att utforska nya sätt att kommunicera vetenskap och att låta de senaste forskningsrönen få möta scenkonst.

Jag hoppas att publiken får en inblick i de frågeställningar som forskare ställs inför. Frågor som angår oss alla och som kan ha stor inverkan på vårt samhälle, nu eller någon gång i framtiden. Med detta första projekt vill vi väcka nyfikenhet, eftertanke och lust att lära sig mer”, säger Anna Sjöström Douagi, programchef på Nobel Center.

I samarbetet med Nobel Center kan vi använda teaterns verktyg för en gemensam önskan; att göra vetenskap mer tillgänglig. Det är i slutänden en demokratisk fråga”, säger Helena Seth som är programansvarig för Dramaten&.

Performance lectures, där kunskap förmedlas med teaterns verktyg, är ett nytt format på Dramaten och arrangeras inom ramen för Dramaten&. Programmet kommer bland annat att rymma ett återkommande helt nytt samarbete mellan Dramaten& och Nobel Center som tar sitt avstamp i olika forskares vardag.

Performance lecture: Danica Kragic Jensfelt om robotar

Så mycket har gjorts, utropade Frankensteins själ – mer, långt mer skall jag åstadkomma; jag ska följa i de redan utstakade spåren, jag ska bryta ny väg, jag ska utforska okända krafter och avslöja skapelsens djupaste mysterier inför världen.

(Ur Frankensteins monster av Mary Shelley)

Kan robotar passa våra barn? Kan vi använda en artificiell intelligens som icke-dömande psykolog? Och hur mycket får vi egentligen använda robotteknologi för att förbättra oss själva, för att göra oss snyggare eller starkare?

I robotforskaren och professorn Danica Kragic Jensfelts iscensatta föreläsning – Om robotar – väcks en mängd frågor om framtidens möjligheter.

Kan robotar lära sig att imitera empati – och är det i så fall lika värdefullt som ”verklig” empati? Vad är ett medvetande? Är människan på väg att skapa en ny sorts liv?

Med erfarenhet som städare bakom sig, och med en son med särskilda behov, drivs Danica Kragić Jensfelt av tanken på att robotar ska kunna göra våra liv bättre genom att göra sådant vi inte hinner, vill eller kan. Men var går egentligen gränsen – tekniskt och moraliskt?


Danica Kragic Jensfelt är född och uppvuxen i Kroatien, utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik vid Tekniska högskolan i Rijeka och flyttade sedan till Sverige 1997 och fick samma år en doktorandtjänst i datalogi på Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Idag är hon professor i datalogi och biträdande rektor för Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH. Hon har mottagit flertal priser för sin forskning inom robotik och är en av Sveriges ledande robotforskare. 2016 fick hon stor uppmärksamhet när hon medverkade i Sommar i P1.  Danica Kragic Jensfelt är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. Hon sitter även i styrelsen för Institutet för Framtidsstudier, Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM och SAAB.

För mer information

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center

rebecka.oxelstrom (at) nobelcenter.se, +46 73 412 66 75