I Forskarhjälpen sammanför Nobel Prize Museum lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete, och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar. Tillsammans skapar vi både nya rön, och intresse och förståelse för forskning. Projektet leds av Nobel Prize Museum och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Om du som forskare behöver hjälp med datainsamling, bearbetning- och analysarbete eller nya kreativa vinklar på din forskning från högstadieelevers ögon, tveka inte göra en intresseanmälan om att bli vår forskare i kommande projekt av Forskarhjälpen!

Projektet sträcker sig över ett år med ett första uppstartsmöte i slutet av januari och en avslutande utvärdering året därpå i januari. Förutom kostnader runt själva experimenten finansierar Forskarhjälpen ca en halvtids-tjänst på post-doc nivå under ett år. Arbetstoppar infinner sig under mars–maj och september–november.

Uppemot 1000 elever från ca 30 skolor brukar delta varje år, och eleverna ska kunna göra allt arbete i sitt klassrum och närområde.

Rollen som forskare i Forskarhjälpen innebär att:

  • utveckla och delta i en relevant forskningsuppgift i enlighet med målgruppen och skolornas resurser;
  • utveckla ett informationskompendium om forskningsuppgiften riktat till skolorna, med bakgrund, tydliga instruktioner, protokoll – allt som kan behövas för att genomföra uppgiften. Ett exempel på ett tidigare kompendium hittar du på http://bit.ly/dnajakten-kompendium;
  • vara tillgänglig via e-post, Skype och sociala medier för att svara på frågor från skolorna, samt berätta om och förklara sin forskning för målgruppen till exempel genom korta filmer vid återkommande tillfällen under projektet.

Mer information om Forskarhjälpen hittar du här.

Kontakt

Har du frågor eller vill anmälda ditt intresse? Tveka inte att kontakta oss!

Anna Ålander, projektledare: anna.alander@nobelprize.org

Material

Se pdf nedan med en artikel av forskarna i Forskarhjälpen 2014 – DNA-jakten där de tackar eleverna i Forskarhjälpen i Acknowledgments!

 

 

Recurrent convergent evolution at amino acid residue 261 in fish rhodopsin.