All ny kunskap börjar med en idé. I denna workshop får du pröva att utveckla frågor och idéer som kan bli startpunkten för en vetenskaplig undersökning. Workshopen inleds genom att alla medverkande får en minut på sig att identifiera något problem eller någon utmaning i samhället idag. Därefter börjar skrivarworkshopen under ledning av Sveriges unga akademis ordförande Mia Liinason, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet. Förhoppningen är att vi ska gå från workshopen med fler frågor än svar. Och om vi gör det, då har vi också tagit ett viktigt första steg på vägen mot att utveckla ny kunskap.


Ta chansen att möta några av Sveriges mest lovande yngre forskare. I ett samarbete med Sveriges unga akademi anordnas quiz, samtal och miniföreläsningar med interaktiva inslag under hösten i samband med Nobelprismuseets utställning Evigt liv på Liljevalchs. Programpunkterna äger rum på lördagseftermiddagar och ingår i ordinarie entrébiljett.