Läkemedelsjakten är den tolfte upplagan av Forskarhjälpen. Tidigare i år fick elever i uppdrag att samla in vattenprover och organismer för att spåra läkemedelsrester. Nu har det blivit dags att ge sig ut på ytterligare en jakt efter material. De insamlade proverna analyseras därefter av forskarna Tomas Brodin och Erin McCallum på institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

En viss mängd läkemedel lämnar kroppen utan att vara metaboliserade. Dessa läkemedelsrester tar sig förbi reningsverk och ut i naturen via vattendrag. Med elevernas hjälp kommer forskare nu kunna kartlägga hur läkemedelsresterna sprids och ansamlas i naturen.

Eleverna ska också tolka resultaten av de kemanalyser som forskarna gjort. Elevernas arbete ska presenteras i så kallad vetenskaplig poster. De bästa elevarbeterna kommer att visas på Nobelprismuseet den 9 december och bedömas i fyra olika kategorier. Vinnarna i den största kategorin bjuds in till Nobelprisudelningen den 10 december.

Forskarhjälpen finansieras bland annat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Tanken är att förutom att öka elevernas intresse också ge lärarna en värdefull kompetensutveckling, nya idéer och användbart material till undervisningen samtidigt som elevernas arbete utgör viktiga bidrag i forskarnas arbete.

Ytterligare information:

https://nobelprizemuseum.se/skola/lakemedelsjakten-2022-ars-projekt-i-forskarhjalpen/

Rebecka Oxelström, presschef, +46 734 12 66 75, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org

Sten Haage, + 46 709 95 52 75, sten.haage@strandberghaage.se

Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

Friskrivning: Nobel Prize Museum är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset. © Nobel Prize Museum 2022. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.