Under 2023 ska Humanobservatorium för digital existens, inom ramen för Professor Amanda Lagerkvists forskningsprojekt “BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds” finansierat av WASP-HS, anordna två offentliga aktiviteter på temat Det digitala bruset: samtalet och tystnaden som existentiell metod. Den 19 januari 2023 samarrangerar Humanobservatoriet och Nobelprismuseet en öppen föreläsning av ärkebiskop emerita Antje Jackelén som avslutar utställningen Evigt liv på Liljevalchs. Utställningen undersöker både vetenskapliga upptäckter och existentiella frågor och rör sig associativt mellan konst, vetenskap och kulturhistoria med syfte att ge olika infallsvinklar på våra liv. Inspirationen hämtas från Nobelpriset, och de upptäckter, verk och fredssträvanden som ger oss omistliga perspektiv på våra liv och vår framtid. I utställningen finns en AI-chatbott som besökarna kan interagera med. Tanken är att skapa en vänlig och filosofisk konversation med besökarna som fokuserar på utställningens tema och evigt liv i stort. Chatbottens personlighet inspireras av karaktären Klara från Kazou Ishiguros bok Klara och Solen. Detta är samarbete med AI Sweden och Magnus Sahlgrens team. Föreläsningen har titeln: Är samtalet möjligt? AI och kommunikation om eviga frågor.

Den följs av ett samtal mellan ärkebiskopen, Magnus Sahlgren från AI Sweden, och Amanda Lagerkvist, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet. Samtalet ska bland annat handla om vad det mänskliga är och tar vägen i en värld av digitalisering. Är samtalet möjligt – inte bara på grund av logiken, den affektiva tonen och samtalshöjden i sociala medier, utan också på grund av att maskinerna i ökande utsträckning talar direkt med varandra? Vad ryms i mänskligt språk i relation till utvecklingen av AI och språkmodeller? Kan en maskin föra ett existentiellt samtal? Är språket och dess koder också koderna till det mänskliga? Vad händer när maskinen ska lära oss tala om det eviga, och om att vara människa i världen?

Utställningen Evigt Liv kan besökas innan eller efter samtalet, dessutom ger din biljett även inträde till Nobelprismuseet inom en månad.  


Se köp av biljetter nedan. Köpt biljett återbetalas ej.
Medlemmar: gratis (använd kod från medlemsbrev)
Ordinarie: 130 kr
Student/pensionär: 90 kr
Medlemskap Nobel Prize Museum inklusive biljett: 395 kr
Medlemskap Nobel Prize Museum student/pensionär inklusive biljett: 295 kr


AI-chatbot. Picture: YOKE.