Stein Olav Henrichsen har sedan 2010 arbetat med att utveckla Munchmuseets verksamhet. Under hans ledning har museet ökat sina internationella aktiviteter och antalet inhemska och internationella besökare har stigit kraftigt. Parallellt med detta har Stein Olav Henrichsen också ansvarat för uppförandet av det nya museet som öppnar hösten 2021 i Oslo.

”Stein Olav Henrichsen har stått inför liknande utmaningar som vi ska ta oss an. Det handlar om att göra vårt museum i Gamla stan mer relevant för publiken i närområdet och utveckla det digitala berättandet samtidigt som vi ska ge oss i kast med att skapa helt nya upplevelser i en ny byggnad för vår verksamhet vid Slussen. Genom Thomas Perlmann får vi dessutom värdefull kompetens från den institution som utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin”, säger Vidar Helgesen, vd för Nobelstiftelsen och ordförande i styrelsen för Nobelprismuseet. 

”Nobelprismuseet bedriver en betydelsefull verksamhet med starka och spännande planer och visioner. Jag ser fram emot att vara med och lyfta fram humanism, kunskap och konst i en tid då detta kanske är viktigare än någonsin”, säger Stein Olav Henrichsen.

”Många års arbete med att utse pristagare i medicin har gjort att jag verkligen brinner för den viktiga uppgiften att förmedla kunskap om Alfred Nobels vision och hans olika priser. Det ska bli både roligt och spännande att få engagera mig mer aktivt som ledamot i styrelsen”, säger Thomas Perlmann.

Stein Olav Henrichsen var tidigare chef för Bergen National Opera. Han har lett flera kulturinstitutioner och nätverk samt haft ett antal styrelseuppdrag både nationellt och internationellt. Han har varit medlem i flera statliga kulturpolitiska kommittéer och har lång erfarenhet från internationellt samarbete.

Thomas Perlmann är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska Institutet. Sedan 2016 är han sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och i Medicinska Nobelkommittén.

 

I styrelsen för Nobelprismuseet ingår sedan 1 maj 2021 även:
Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall
Dilsa Demirbag­-Sten, general­sekreterare Berättarministeriet
Bente Erichsen, regissör, författare
Cecilia Gunne, advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB
Göran K. Hansson, professor, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
Lisa Månsson, med. dr, chef för museiverksamheten vid Naturhistoriska riksmuseet  

För mer information och pressbilder, kontakta
Rebecka Oxelström, presschef Nobelprismuseet
Tfn: + 46 734 12 66 75, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org

 

Om Nobelprismuseet
Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobelprismuseet skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

Friskrivning: Nobelprismuseet är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset.

© Nobel Prize Museum 2021. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.