De författarskap som belönas med Nobelpriset i litteratur beskrivs ofta som universella, att de berättar något allmängiltigt om hur det är att vara människa. Men vad krävs för att ett verk ska beskrivas som universellt? Och vad kan Nobelpriset berätta om hur vi sett på oss själva genom tiderna? Hur har gestaltningen av jaget och existensen förändrats och påverkats av olika samhällsförändringar?

Ett öppet samtal med:
Anders Olsson, författare, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademien.
Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
Isabelle Ståhl, författare och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon har har även studerat filosofi vid Södertörns högskola och har en magisterexamen i idéhistoria från Stockholms universitet.

Moderator:
Gabriella Ahlström

Öppna föreläsningar på Tranströmerbiblioteket är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.