Uppdrag 1: Vad gjorde du inte 2020?

Dina elever kommer att kunna bli medforskare genom att svara på enkäten ”Vad gjorde du inte 2020” och intervjua 4 personer med stöd av frågorna.
Med enkäten vi vill undersöka vad människor avstod från under Coronapandemin.
Det senaste året har varit ett ovanligt år för många. För att minska spridningen av coronaviruset har vi ombetts att avstå från en del saker som vi kanske brukade göra. Men vissa av de förändringar vi har gjort har också fått positiva effekter på klimatet.
Hur har det varit för dig? Hur har du upplevt förändringarna i din vardag?
Genom att svara på enkäten ”Vad gjorde du inte 2020?” hjälper du forskare på vägen att förstå hur vi ska hantera utmaningarna med klimatförändringarna. Svara helt ärligt – ditt svar är anonymt.Alla som gör enkäten behöver vara 15 år eller äldre.

Så här går det till:

Vi vill att du först svarar själv och skickar in enkäten. Det tar ungefär fem minuter att svara på frågorna och det går lika bra att göra på mobilen som på datorn.
Sedan vill vi att du försöker hitta fyra personer i olika åldersgrupper som du kan intervjua med stöd av enkäten. Berätta att du fått i uppdrag att hjälpa forskare i ett forskningsprojekt. Du ställer frågorna och fyller i deras svar i enkäten. Allra bäst är om du hittar fyra personer som är i helt olika ålder. Gör ditt bästa att samla in svar! Om du lyckas intervjua fler än fyra personer så är det ännu bättre.
Det går också bra att skicka länken till enkäten vidare till flera personer.

Enkäten finns här

Elevblad