Utan bra lärare, inga nya Nobelpristagare. Därför är lärare och skolelever viktiga för oss.

Vår satsning på skolor och lärare utgår ifrån Nobelprisen och visionen om att verka för ”mänsklighetens största nytta” som Alfred Nobel uttryckte i sitt testamente. Våra pedagogiska program ska ta tillvara Nobelprisets förmåga att inspirera människor till att själva söka kunskap, att ifrågasätta och att vilja förstå och förbättra världen.

Vår skolverksamhet erbjuder ett rikt utbud av skolprogram för klasser på Nobelmuseet men även lärarfortbildning och lärarnätverk med fokus på kreativitet, vetenskaplighet, ämnesfördjupning och mycket annat till lärarkåren. Satsningen ska syfta till att stärka lärarnas ställning och uppmuntra utbyte mellan lärare från olika kulturer och länder.

De globala lärarnätverket Nobel Prize Education Network har precis börjat ta form där kärnan är den internationella lärarkonferensen Nobel Prize Teacher Summit. Denna konferens blir ett årligt återkommande toppmöte där lärare från hela världen samlas kring en aktuell fråga.

Nobel Prize Education Network blir basen för de olika läraraktiviteterna, såväl i form av fysiska möten som digitala resurser. Ett viktigt material vi erbjuder är Nobelprislektionen, ett lektionsmaterial om de nya Nobelprisen som publiceras 24 timmar efter att varje Nobelpris utannonserats. Successivt kommer Nobel Prize Education Network byggas ut i samråd med lärare, forskare och skolexperter världen över.  Vad vill du som lärare ha av oss? Hör gärna av dig med förslag och idéer.

Många Nobelpristagare vittnar om att en specifik lärare tidigt har utmanat eller uppmuntrat dem och att detta har varit helt avgörande för deras val i livet. Genom vår pedagogiska satsning vill vi se till att fler elever får uppleva den inspiration en riktig aha-upplevelse kan ge.

Registrera er för att få nyhetsbrev och annan information såsom inbjudan till 2018 års Nobel Prize Teacher Summit.