Undersökningen visar även att hela 59 procent vill besöka ett framtida Nobel Center.

Mer än hälften av de tillfrågade i Sverige (53 procent) är mycket eller ganska positiva till Nobel Center. I Stockholms stad är närmare hälften (49 procent) av de tillfrågade positiva till planerna. Endast 21 procent av de tillfrågade i Stockholms stad är mycket eller ganska negativa.

”Vi är inte särskilt förvånade över det positiva resultatet. Vi vet att intresset för Nobelpriset är stort och har hela tiden känt ett starkt stöd för projektet. Idag känns det mer angeläget än någonsin att skapa en öppen och publik plats där vetenskapen, förnuftet och humanismen får stå i centrum”, säger Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel Center.

Runt 50 procent av de tillfrågade i Sverige uppger att de skulle vilja besöka Nobel Center när det öppnar. I Stockholms stad svarar hela 59 procent att de vill besöka ett framtida Nobel Center. Endast 15 procent av stockholmarna säger att de inte vill komma och drygt en fjärdedel har inte bestämt sig.

”Under året har vi bjudit in till aktiviteter som skulle kunna äga rum i Nobel Center i framtiden. Intresset har varit stort för att vara med i olika former av samtal och seminarier. Nu planerar vi för ett flertal liknande arrangemang samband med att de nya Nobelpristagarna tillkännages i oktober”, säger Anna Sjöström Douagi.

Nobel Center räknar med att ta emot omkring 600 000 besökare per år. Det kommer att vara en mix av turister från hela världen och stockholmare som vill göra återkommande besök för att delta i programverksamhet, uppleva utställningar eller äta en god bit mat.

Undersökningen visar även att kännedomen om projektet är stor. I Stockholms stad har över 60 procent av de tillfrågade hört talas om projekt. I övriga landet är kännedomen lägre. Där har endast en av fyra hört talas om Nobel Center.

Undersökningen genomfördes mellan den 27 mars och den 9 april med digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel med allmänheten 18 år och äldre. Totalt deltog 1 309 personer i undersökningen.

För praktiska frågor kring genomförandet av undersökningen kontakta:
David Ahlin, Ipsos, 0707-66 80 92

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75

Om Nobel Center:
Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kommer att samla en publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig jury till vinnare i den internationella arkitekttävlingen om Nobel Center.

Här kan du ladda ner material