Smittsamt

Vi befinner oss i en pandemi vars påverkan på människor och samhällen är svåra att överblicka. Ord som coronahälsning, social distansering och karantänjobba var det ingen som pratade om för bara några månader sedan. Den kroppsliga hälsan påverkas men även samhällsklimat, ekonomi och kulturliv. Genom historien har människan ställts inför utmaningar med att förstå sig på, hantera och bekämpa virus.

I vår miniutställning Smittsamt lyfter vi fram Nobelprisbelönade forskare som ökat vår kunskap om virus, kartlagt vårt immunförsvar och utvecklat vaccin. Vi uppmärksammar också litteratur- och ekonomipristagares perspektiv på epidemiers inverkan på liv och samhälle. Besök oss i museet eller digitalt på denna sida.

Museer har en viktig roll att spela i kristider eftersom de kan hjälpa människor att hantera existentiella frågor och bidra med en bredare kontext. Nobel Prize Museum lyfter idéer som förändrar världen. Nobelpriset visar just människans förmåga att gång på gång hitta lösningar på de svåra utmaningar vi ställs inför. Det ger oss hopp mitt i krisen.