Stadshuset blir Sjukhuset när Röda Korsets Högskola gästar Gyllene salen för att med utgångspunkt i Einar Forseths avbildning av Sibiriens ängel, Elsa Brändström, berätta om sjuksköterskan som under sitt liv arbetade med humanitära insatser för Röda Korset i Ryssland, Tyskland och USA. Föredraget avslutas med en visning av Gyllene salen som med sina drygt 18 miljoner guldmosaikbitar visar bilder ur Sveriges historia.

Per Allan Olsson, dramaturg och humanitär hjälparbetare för Internationella Röda Korset som har skrivit boken ”Krigets fångar och änglar” om svenska hjälparbetare under första världskriget, kommer att hålla ett föredrag om Röda Korsets humanitära arbete med utgångspunkt i rödakorssjuksköterskan Elsa Brändströms liv och gärning.


Om Stadshuset 100 år

Stockholms stadshus är stockholmarnas hus och ett av Sveriges mest ikoniska byggnadsverk. Den 23 juni 2023 är det 100 år sedan Stockholms stadshus invigdes och jubileet firas under hela året. Arkitekten Ragnar Östberg var inspirerad av många olika stilar och det visar sig också i Stadshuset där Gyllene salen med sina drygt 18 miljoner guldmosaikbitar visar bilder ur Sveriges historia.

Om Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning. Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”.

Rödakorssjuksköterskor ska vara ambassadörer med en unik kompetens, yrkesskicklighet och yrkesstolthet samt förmåga att möta människor som är utsatta, sårbara och med många olika bakgrunder.

Om Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 192 länder. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar. Röda Korset är fyrfaldig Nobelpristagare: tre genom organisationen och ett genom dess grundare. Röda Korset har tilldelats Nobels fredspris åren 1917, 1944 och 1963 och 1901 genom Röda Korsets grundare Henri Dunant som är den förste mottagaren av Nobels fredspris.