Satsningen är ett sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form. I Performance Lecture får forskare förmedla sina kunskaper inom olika områden på ett lättillgängligt sätt med hjälp av Dramatens regissörer, scenografer, skådespelare och annan kreativ personal på och bakom scen.

Performance Lectures

Performance Lecture: Om vår stund på jorden med Johan Rockström

Performance Lecture: Om sanning med Åsa Wikforss

Performance Lecture: Om lycka med Micael Dahlen

 

Performance Lecture: Om rädsla med Armita Golkar

 

Performance Lecture: Om universum med Ulf Danielsson

 

Performance Lecture: Om robotar med Danica Kragić Jensfelt.