Dramaten och Nobel Prize Museum har sedan starten haft som målsättning att tillgängliggöra föreställningarna i Performance Lecture-serienför en större publik. Med inspiration från Ted-talks formatet vill arrangörerna nå, inte bara den svenska publiken, utan också hitta en internationell publik via Nobelprisorganisationens nätverk. Föreläsningarna har därför filmats och redigerats till kortare versioner och textats till både svenska och engelska.

Föreläsningarna Om robotar, Om universum och Om rädsla finns att se på Dramatens och Nobel Prize Museums hemsidor, Youtube-kanaler och via nobelprize.org. Idag släpps filmen med föreläsningen om lycka med Micael Dahlen och Johan Ulveson, i regi av Jenny Andreasson. Den går att se här: https://youtu.be/giP2kk3Mrc4.

I PerformanceLecturefår forskare förmedla sina kunskaper inom olika områden på ett lättillgängligt sätt med hjälp av Dramatens regissörer, scenografer, skådespelare och annan kreativ personal på och bakom scen.  Tidigare har robotforskaren Danica Kragić Jensfelt gjort en Performance Lectureom robotar, professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson om universum, psykologiforskaren Armita Golkar om rädsla, ekonomiprofessor Micael Dahlen om lycka och senast Åsa Wikforss om sanning.

Den 22 april är det premiär för nästa Performance Lecturedär biologen Svante Pääbo berättar om människan. Här kan du boka biljetter till Svante Pääbos föreläsning: https://nobelprizemuseum.se/performance-lecture-om-manniskan/

Alla filmer finns samlade under:
https://nobelprizemuseum.se/psykologiforskaren-armita-golkar-gor-performance-lecture-om-vara-radslor-2/

 

Om Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i Stockholm.

 

För ytterligare information

Rebecka Oxelström, Public Relations Manager, Nobel Prize Museum
rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, 0734 – 12 66 75