Forskare som bygger vidare på varandras upptäckter är inte ovanligt. Ett Nobelpris delas ofta på flera forskare, där deras upptäckter på olika sätt bidragit till ett gemensamt genombrott som har stor vikt för världen. Om forskare i ett tidigare stadie delade med sig av data till varandra, vad skulle det kunna innebära? Skulle det kunna hjälpa till med reproducerbarhetskrisen? Kan det leda till mer ny forskning och Nobelpristagare med olika bakgrund?

I detta panelsamtal med fyra KTH-forskare kanske vi kan skrapa på ytan till ett svar genom att diskutera principerna kring FAIR-data: Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska gå att hitta, det ska finnas information om hur man får tillgång till dem, de ska vara kompatibla med andra data, och de ska vara möjliga att återanvända. FAIR-principerna spelar en viktig roll i arbetet för öppen vetenskap och beskriver några av de mest centrala riktlinjerna för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata.

Deltagare:

Jayanth Raghothama , universitetslektor i hälsoinformatik och logistik vid KTH.

Sebastiaan Meijer, professor i hälsoinformatik och logistik och vice skolchef vid KTH.

Gustav Nilsonne, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Will Usher, biträdande universitetslektor i energisystem vid KTH.

Samtalet modereras av Rosa Lönneborg, koordinator för forskningsdata vid KTH.