Undersökningen från Ipsos visar att stödet för att bygga ett Nobel Center är betydligt starkare än vad motståndet är. I Stockholms län är 44 procent av de tillfrågade positiva till ett Nobel Center på Blasieholmen, endast 21 procent är negativa. Resterande 35 procent är neutrala eller vet inte.

Bland samtliga tillfrågade är det de unga som är mest positiva. I åldersgruppen 18-29 år är hela 54 procent positiva till ett Nobel Center. Endast 6 procent i den gruppen är negativa. Däremot verkar kategorin 60+ ha svårare att ta till sig projektet.

Lar Heikensten, vd Nobelstiftelsen, kommenterar resultatet:

Det framställs ju ibland i debatten som att motståndet mot projektet skulle vara stort och kompakt. Denna undersökning visar att det inte stämmer. De som är negativa är helt klart en minoritet.

Intresset för Nobelpriset är stort världen över och vi har hela tiden känt ett starkt stöd för projektet. Idag känns det mer angeläget än någonsin att skapa en öppen och publik plats där vetenskap, förnuft och humanism får stå i centrum.

Över hälften av de tillfrågade boende i Stockholms län i undersökningen uppger också att de gärna skulle vilja besöka Nobel Center när det öppnar.

 

Om undersökningen

Totalt deltog 1 259 personer i undersökningen. Dessa fördelade sig på 470 personer i Stockholms län och 789 i landets övriga län.

Dessa två frågor redovisas i dokumentet.

1. Är du positiv eller negativ till planerna på ett Nobel Center?

Information 2018
Nobel Center ska bli ett öppet och publikt hus med utställningar, program för skolor, vetenskapliga konferenser, föreläsningar och olika evenemang med Nobelpriset och Nobelpristagarna i fokus. Nobel Center kommer även att innehålla en restaurang, butik och café. Stockholms stad och Nobelstiftelsen är överens om att Nobel Center ska byggas på Blasieholmen i centrala Stockholm. Om det inte byggs på den platsen är det inte troligt att Nobel Center kommer att realiseras inom de närmaste decennierna.

 

2. Skulle du själv vilja besöka det framtida Nobel Center?

 

Om Nobel Center

Nobel Center kommer att samla en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid.

 

För mer information

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center, rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75

 

Undersökningen från Ipsos