Kan vi överlista döden? Frågan har ställts så länge människan har vandrat på jorden. Forskning i vår tid visar dock att frågan om evigt liv inte enbart bör betraktas utifrån en religiös och filosofisk frågeställning – utan även som en biologisk möjlighet.

Men samtidigt som vi människor utvecklar allt fler avancerade tekniker för att leva längre har vi för första gången i historien möjlighet att själva släcka allt liv på jorden. Inte enbart kärnvapen utgör hot. Vår livsstil förstör klimatet och minskar dag för dag förutsättningarna för framtida liv.

Utställningen Evigt liv vill spegla frågor kring evigheten och därmed också framtiden. Det är mer angeläget än någonsin tidigare att hitta nya former för att prata om hur vi ska fortsätta vår resa. I dessa diskussioner kan Nobelpriset spela en viktig roll.

Konstnärerna Mark Dion, Niki Lindroth von Bahr och Christian Partos har fått i uppdrag att skapa nya verk för utställningen. Oscar Nilsson bidrar också med en skulptur av den sjuka flickan Josie hämtad ur boken Klara och solen skriven av 2017 års Nobelpristagare i litteratur, Kazuo Ishiguro.

I utställningssalarna lyfts olika frågeställningar fram. Besökarna utmanas att fundera kring vad som händer när vi blir äldre och om det går att stoppa åldrandet. Hur våra liv och samhällen påverkas av AI-teknik. Om det kan finnas ett liv efter detta eller om parallella världar existerar. I en av salarna görs en djupdykning i varför vissa människor sätter sina egna liv på spel för ett högre syfte.

I ett av rummet på Liljevalchs kommer besökarna att kunna slå sig ner vid några Nobelpristagares skrivbord för att lära sig mer om deras arbetsprocesser och kreativitet. En pristagare som lyfts fram är Marie Curie. Hon lyckades isolera rent radium som senare kunde rädda liv genom strålningsterapi mot cancertumörer. Men strålningen innebar också risker. Marie Curies eget liv släcktes av en blodsjukdom som sannolikt orsakades av hennes arbete med strålning. Vid fredspristagaren Desmond Tutus bord går det att lyssna till vittnen från den sanningskommission han ledde efter avskaffandet av apartheid.

Till utställningen har det även gjorts en antologi där över 35 skribenter utvecklar temat evigt liv. Bland de som bidrar med essäer finns Karl Ove Knausgård och Ellen Mattsson. Finns till salu på Liljevalchs och Nobelprismuseet.

I dagarna lanserar Nobelprismuseet även den digitala upplevelsen Evig konversation som knyter an till utställningen. Här kliver användaren in i en värld fylld av citat från Nobelpristagare, författare och artister, och kan undersöka teman som jämlikhet, hopp och medkänsla. Konversationen ljudsätts efter hand och genom att flytta på citaten kan de spelas som ett instrument. https://evigkonversation.nobelprizemuseum.se

Följande konstnärer deltar med verk i utställningen
Anna Dumitriu, Andrea Galvani, Ann Lislegaard, Britta Marakatt-Labba, Christian Partos, Dana Sederowsky, Éva Mag, Fredrik Paulsen, Jone Kvie, Julian Charrière, Laura Splan, Mark Dion, Mats Hjelm, Moa Israelsson, Niki Lindroth von Bahr, Oscar Nilsson, Petra Lindholm, Rineke Dijkstra, Sam Taylor-Johnson, Ulla Wiggen, William Kentridge, Ylva Carlgren och ett gemensamt verk av John Wynne och Tim Wainwright.

  • Inspirationen för den amerikanska konstnären Mark Dions verk - Department of Memory, Storage and Conservation - är de föremål som Nobelpristagare skänkt till museet genom åren. Här är bilder från när Mark Dion besöker museets magasin där de föremål som inte ställs ut i museet just nu förvaras.

  • Konstnären Christian Partos har fått i uppdrag att skapa ett nytt verk för Nobelprismuseets utställning om evigt liv som öppnar på Liljevalchs den 1 oktober 2022. Foto: David Berner/Nobel Prize Museum

  • Inspirationen för den amerikanska konstnären Mark Dions verk - Department of Memory, Storage and Conservation - är de föremål som Nobelpristagare skänkt till museet genom åren. Här är bilder från när Mark Dion besöker museets magasin där de föremål som inte ställs ut i museet just nu förvaras.

  • Konstnären Christian Partos har fått i uppdrag att skapa ett nytt verk för Nobelprismuseets utställning om evigt liv som öppnar på Liljevalchs den 1 oktober 2022. Foto: David Berner/Nobel Prize Museum

Om utställningen
”Evigt liv” är en ovanligt gränsöverskridande utställning som belyser vår tids ödesavgörande frågor. Utställningen på Liljevalchs blir Nobelprismuseets största i Stockholm och kan ses som en upptakt till nya Nobel Center vid Slussen. Utställningen visas mellan den 1 oktober 2022 och den 29 januari 2023.
Läs mer på:  https://evigtliv.nobelprizemuseum.se/

 

För mer information kontakta

Rebecka Oxelström, presschef, +46 734 126675, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org
Bilder återfinns på: https://nobelprize.org/press-images-life-eternal

Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

Friskrivning: Nobel Prize Museum är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset. © Nobel Prize Museum 2022. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.