Vetenskap, humanism och fredssträvan har sedan Alfred Nobel skrev sitt testamente 1895, lett till nya upptäckter som ingen tidigare trodde var möjliga. Genom att stödja verksamheten i Nobel Center visar Elekta ett tydligt samhällsengagemang för de utåtriktade aktiviteter som skapas baserade på de insatser som Nobelpristagarna prisats för,” säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen.

Elektas VD, Richard Hausmann, tillägger: ”Vi är mycket stolta över att bli en partner till Nobel Center, som är en av Nobelstiftelsens stora satsningar. Deras arbete för att långsiktigt bidra till mänsklighetens största nytta ligger nära Elektas ambitioner. Båda organisationerna representerar en stark svensk tradition av innovation och viljan att göra gott för mänskligheten. Det är ett privilegium för Elekta att stödja Nobel Centers insatser för forskning, vetenskap och kunskap. Elekta välkomnar möjligheten till vidareutbildning och upptäckter som människor får genom de seminarier, föreläsningar och diskussioner med Nobelpristagare och forskare som organiseras av Nobel Center.

För att visa vad Nobel Center kommer att betyda för Stockholm, Sverige och världen arrangerar Nobel Center aktiviteter redan nu. I år kommer det exempelvis att handla om ett fortsatt samarbete med Dramaten kring en serie iscensatta föreställningar, den första handlar om robotar. Det bjuds in till seminarier och after work med inspirerande talare och en helkväll är planerad för den som vill ta chansen att lära sig mer om årets Nobelpris som tillkännages i oktober. Uppföljning på förra årets mycket uppskattade lärarkonferens med Nobelpristagare, experter och lärare från hela världen genomförs i Goa och Stockholm. Nobel Center kommer även att vidareutveckla det digitala läromedel kring Nobelpriset som använts flitigt under förra året. En bra hjälp för lärare som snabbt vill kunna berätta för sina elever om vilka upptäckter och verk som belönats med Nobelpriset.

Så finansieras Nobel Center

Verksamheten i Nobel Center kommer att finansieras via biljettintäkter, statligt och kommunalt stöd men också via samarbeten med ett antal aktörer som ser fördelarna med den verksamhet som nu växer fram. Elekta, med en verksamhet som syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet på svårt sjuka patienter, blir det första företaget i en ny grupp av aktörer som är med och bidrar till verksamheten i Nobel Center.

Regeringen och Stockholms stad gick i november 2016 ut med beskedet att man kommer att stödja driften av Nobel Center under de första åren med sammanlagt 180 miljoner kronor.

Byggandet av Nobel Center finansieras via donationer från stiftelser, företag och privatpersoner. Drygt 1,1 miljarder kronor är redan insamlade.

Om Nobel Center

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kommer att samla en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För den eleganta, tidlösa och vackra arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig jury till vinnare i den internationella arkitekttävlingen om Nobel Center.

För mer information

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center, +46 734 12 66 75