Biomimetik är ett forskningsfält som går ut på att lösa problem och utveckla ny teknik genom att studera och härma processer i naturen. Redan de gamla grekerna beskrev naturen som en förebild och idag inspireras forskare världen över av naturens smarta lösningar. På Uppsala universitet pågår biomimetisk forskning som kanske kan bli en del av lösningen på världens energiproblem. Metoden går i korthet ut på att härma naturens fotosyntes, som är grunden för allt högre liv på jorden. Välkommen till ett spännande samtal om vad vi kan lära av vår uppfinningsrika planet.

Medverkande:
Johannes Messinger, professor i molekylär biomimetik, Uppsala universitet
Fredrik Moberg, biolog och författare till boken Den uppfinningsrika planeten

Moderator:
Anders Bjers, Vetenskapsrådet

  • Johannes Messinger, Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen Professor Uppsala universitet 2017 Foto. Mikael Wallerstedt BILDEN ÄR FRIKÖPT AV UPPSALA UNIVERSITET

  • Fredrik Moberg

  • Johannes Messinger, Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen Professor Uppsala universitet 2017 Foto. Mikael Wallerstedt BILDEN ÄR FRIKÖPT AV UPPSALA UNIVERSITET

  • Fredrik Moberg