Förra året tilldelades Svante Pääbo Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckter om utdöda homininers arvsmassa och människans evolution.

Detta föredrag kommer ge en inblick i hur analyser av förhistoriskt DNA kan användas för att undersöka olika aspekter av mammutens evolution. Bland annat kommer föredraget ta upp hur forskare vid Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet med hjälp av den senaste DNA-tekniken studerat mammutens uppkomst samt vilka gener som gör en mammut till en mammut. Dessutom kommer det ges en inblick i hur mammutens utdöende gick till.

Föredraget hålls av professor Love Dalén, som är forskningsledare vid Centrum för paleogenetik i Stockholm. Daléns forskargrupp är ledande inom forskningen på förhistoriskt DNA från vilda djur, och var först i världen med att analysera DNA som är mer än en miljon år gammalt.

Detta samtal är en del av Nobel Calling och arrangeras i samarbete med Stockholm universitet.


Fotopolicy

Nobel Prize Museum fotograferar, filmar och livesänder många av våra evenemang. Nobel Prize Museum kan komma att använda materialet i våra verksamheter, kommunikationskanaler och i sociala medier. Kontakta oss om du har frågor om detta.

 

  • Foto: SU

  • Foto: SU