Operationsmetoden utvecklades 1939 av den portugisiske läkaren António Egas Moniz. Tio år senare fick han Nobelpriset för upptäckten vilket gav status till metoden. Så småningom började kirurgerna experimentera med flera olika metoder av ingreppet. I Sverige opererades tusentals patienter på platser som Umedalens sjukhus, Sidsjön sjukhus, Lillhagens sjukhus och Beckomberga. Runt 1950 nåddes en kulmen i landet även om lobotomier fortsatte fram till mitten av 1960-talet.

Hör Kenneth Ögren, filosofie doktor i medicinsk vetenskap, berätta om sin forskning om den i medicinhistorien så intressanta, kontroversiella och kritiserade lobotomin.

Moderator: Hampus Busk, Stadsarkivet