Under Kungl. Tekniska Högskolans labbrundor får du möjlighet att uppleva och lära dig om KTH:s labb och forskningsmiljöer inom bland annat robotik, självkörande fordon och elektricitet. Varje tur är ungefär 1,5 timme lång och innehåller besök på två eller tre labb där forskare berättar och visar hur labben används. Det finns två turer att välja på (en på svenska och en på engelska) och de ges två gånger vardera: kl. 14.00 och kl. 16.00.

Det finns bara 10 platser i varje runda, så säkra din plats genom att registrera dig redan idag!

Runda 1 (engelska)

PDC Center for High Performance Computing

Visit the most powerful supercomputer in the Nordic countries! During the tour, you will get insights in how it is built and used for research. PDC Center for High Performance Computing is one of six super computer in Sweden.

Fusion Experiment EXTRAP T2R

The EXTRAP T2R is a major experimental facility for fusion research. Here researchers study alternative magnetic confinement configurations which have the potential to produce fusion plasmas. Some experimental areas include plasma wall interaction and development of spectroscopic diagnostics for evaluation of plasma parameters

Anechoic chamber

In this lab, researchers develop measurements of electromagnetic antennas from 2-40GHz. It is an anechoic chamber, but there is no electromagnetic echo in the room at those frequencies.

 

Runda 2 (svenska)

Smart Mobility Lab & ITRL

Besöket inkluderar både Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL).

På SML arbetar man med utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem och självkörande bilar med hjälp av simulering och modeller. ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Sustainable Power Lab

Inom labbet bedrivs forskning och utbildning inom ämnet elkraftteknik. Här pågår prototyputveckling och test av kraftelektronik, elmaskiner och drivsystem.

Här ingår också högspänningslabbet, där man sysslar med forskning kring högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för blixturladdningar, trådlös kraftöverföring och elektrostatiska experiment.